Κάνοντας την Ελληνική Βουλή Franchising. Οδηγίες:

Vouli 1 new

Κάποιοι υποψήφιοι δήμαρχοι λένε ότι κάποιες πόλεις μυρίζουν…. τσισάκια. Εμείς τους προτρέπουμε να κάνουν την Βουλή Franchising. Ιδού και οι απαραίτητες οδηγίες για να έχουν οι πόλεις τάξη και καθαριότητα
Μπορεί η «Τρούμπα» να καταργήθηκε εδώ και 50 χρόνια, όμως στο Δήμο Πειραιά υπάρχει πίνακας προύποθέσεων για να ανοίξει κάποιος ή κάποια οίκο ανοχής. Χρειάζονται λοιπόν:
Αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητά του, η διεύθυνση του οικήματος όπου θα ασκείται η δραστηριότητα αυτή, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του εκμισθωτή. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του προσώπου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου όταν πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού άσκησης επαγγέλματος του άρθρου 1 του Ν. 2734/99. Έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του οικήματος ότι συμφωνεί με την άσκηση εντός αυτού της συγκεκριμένης δραστηριότητας (με γνήσιο της υπογραφής). Έγγραφη συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών και ενοίκων, εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας, εκτός εάν ο κανονισμός της πολυκατοικίας απαγορεύει την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου το οποίο κατέχει πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, του Ν. 1599/86, ότι το οίκημα εντός του οποίου θα ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν θα χρησιμοποιείται ως κατοικία. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας του οικήματος ή στην περίπτωση μισθώσεως ��ου οικήματος φωτοαντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου. Βεβαίωση της Πολεοδομίας, ότι το οίκημα είναι μόνιμη κατασκευή, είναι χώρος κύριας χρήσεως, ότι πληροί τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ότι διαθέτει ξεχωριστή είσοδο προς το χώρο, όπου θα ασκείται η συγκεκριμένη δραστηριότηταΒεβαίωση της Δ/νσης Υγιεινής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι το οίκημα πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, ότι το οίκημα δεν έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακό ή διατηρητέο Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι το οίκημα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 “περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κλπ.” όπως περιγράφονται στη διάταξη αυτή ή όπως καθορίζονται με απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την διάταξη αυτή. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος (από την Εφορία). Τρεις (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες. Βεβαίωση της Δ/νσης Υγείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι έχει χορηγηθεί στο εκδιδόμενο πρόσωπο βιβλιάριο υγείας, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 2734/99.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.659