Skip to main content

Κάτι για το Μέλλον. Το νόημα των χαρτιών Ταρό χρήσιμο και απαραίτητο για κάθε φορολογική δήλωση।

Το νόημα των χαρτιών Ταρό χρήσιμο και απαραίτητο για κάθε φορολογική δήλωση।
Το κάθε ένα από τα 22 χαρτιά έχει την ερμηνεία του για όλους εκείνους που πιστεύουν ακράδαντα ότι με τους κατάλληλους συνδυασμούς και χειρισμούς τους αποκαλύπτονται τα μελλούμενα κι όσα κρύβει το υποσυνείδητο του καθενός। Το νόημα των χαρτιών Ταρό έχει, κατά περίπτωση, ως εξής:
Ο Ανόητος: Το άτομο που δεν ξέρει
τί θέλει। Βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηθικούς κώδικες। Αστόχαστες ενέργειες। Ανωριμότητα। Εγκατάλειψη ευθυνών, συγκρούσεις, απιστία। Με τον ήλιο σημαίνει πως κάτι απρόοπτο θα φέρει άνεση και ευτυχία।
Ο Μάγος: Είναι τεχνίτης। Ο άνθρωπος που ξέρει τί θέλει। Επιδιώκει ένα δημιουργικό σκοπό, στον έρωτα, στην δουλειά। Ξεκινά με πρωτοβουλία και θάρρος। Πλάι στο διάβολο ή στον τροχό σημαίνει σαν συμπληρωματική ερμηνεία στην καθυστέρηση γεγονότων ή την αναποφασιστικότητα του ενδιαφερομένου
Η Ιέρεια: Υποδεικνύει νέες λύσεις। Την πρόοδο στην μόρφωση του ατόμου, μέσα από τη διαίσθηση। Τα κρυφά ταλέντα। Μαζί με τον τροχό δείχνει πως τα γεγονότα θα αλλάξουν। Δεν θα μείνουν όπως τα βλέπουμε। Θα υπάρξουν τροποποιήσεις που θα φέρουν νέο αποτέλεσμα। Κάλο ή κακό, θα το υποδείξουν τα χαρτιά।
Η Αυτοκράτειρα: Οικογενειακή σταθερότητα। ��ην προκοπή στην δουλειά। Στις τέχνες, τη δημιουργικότητα। Στις κοινωνικές σχέσεις, τη συμπά��εια। Σε θέματα αρρώστιας χαρίζει υγεία। Αν είναι δίπλα στον Μάγο σημαίνει πως οτιδήποτε επιδιώκουμε θα χρειαστεί διπλωματία και υπομονή। Μαζί με το Άρμα σημαίνει μεγάλη επιτυχία σε αυτό που ρωτάμε।
Ο Αυτοκράτωρ: Ηγετική ικανότητα του ανθρώπου। Με την δύναμη του και τις ικανότητες του μπορεί να πραγματοποιήσει το ζητούμενο। Μα μην αμφιβάλλει για τον εαυτό του। Μαζί με τον Κόσμο σημαίνει πως για να πετύχουμε το ζητούμενο πρέπει να υπολογίσουμε και τους άλλους που έχουν σχέση με αυτό। Κι όχι να βλέπουμε τα πράγματα συμφεροντολογικά। Να μην αψηφούμε τους εχθρούς μας και να υπολογίζουμε τους φίλους।
Ο Ιεροφάντης: Προστασία δεν είναι υλικό χαρτί। Φέρνει μόνο ηθικές ικανοποιήσεις। Σε βοηθά να δεις την πραγματικότητα και σε προφυλάσσει από την απροθυμία σου να κάνεις κάποιες αλλαγές που θα έφερναν καλύτερο αποτέλεσμα।
Οι Ερωτευμένοι: Δισταγμός και αμφιβολία। Εκλογή ανάμεσα σε δύο επιθυμητές περιπτώσεις, Δεν ξέρεις τί θέλεις। Μαζί με τον Μάγο, αναποφασιστικότητα για μία επιλογή। Με το Άρμα είδηση για κάτι καινούριο που θα μεσολαβήσει αναπάντεχα।
Το Άρμα: Είδηση με γρήγορη εξέλιξη। Επιτυχία ύστερα από προσπάθεια। Μερικές φορές ταξίδι, δικό μας ή γνωστού μας। Με την Σελήνη θα μαθευτούν τα μυστικά μας। Να προσέχουμε αυτά που λέμε। Κίνδυνος παρεξήγησης στη δουλειά στο σπίτι μας,κτλ।
Η Ισχύς: Δραστηριότητα αυτοπεποίθηση। Νίκη στις περιστάσεις της ζωής, μέσα από αντοχή και θέληση। Με τον Θάνατο σημαίνει ενόχληση απογοήτευση, κλονισμό της υγείας। Με το Άρμα μεγάλη δύναμη για την κατάκτηση μίας προσπάθειας।
Ο Ερημίτης: Το άτομο σημαίνει πως αποβλέπει μόνο στον εαυτό του। Δεν μιλά για τα θέλω του είτε από εγωισμό ή από συνήθεια ή από φόβο। Και καθυστερεί οτιδήποτε έχει σχέση με κάποια πραγματοποίηση। Αν βγει με τον Διάβολο σημαίνει πως υπάρχουν δυνατές εχθρότητες κι ότι κάποιος ενεργεί ύπουλα।
Ο Τροχός: Η αρχή του κύκλου στις υποθέσεις του ”συμβουλεμένου”। Η κίνηση, η αναχώρηση, Η Εύνοια της Τύχης। Δείχνει πως θα πάψει να υπάρχει μία κατάσταση। Με τον Μάγο, το Ερημίτη, τον Κόσμο ή την Ιέρεια είναι πολύ ευνοϊκό σημάδι। Με το Άρμα σημαίνει μεγάλη επιτυχία।
Η Δικαιοσύνη: Συμβιβασμός। Η επικράτηση του σωστού। Αποκατάσταση στις διενέξεις με τα παιδιά, το σύντροφο, το συνάδελφο κτλ। Νίκη στο δικαστήριο να έχουμε αδικηθεί। Αν αδικούμε κάποιον, θα καταδικαστούμε। Μαζί με την Ιέρεια αν υπάρχει δοσοληψία θα ικανοποιηθεί μόνο με την επέμβαση του Νόμου।
Ο Κρεμασμένος: Απογοήτευση από9 λανθασμένη κρίση του γεγονότος। Εμπόδια που δημιουργούνται από αυταπάτες। Πληροφορεί τον ενδιαφερόμενο να εξετάσει τα πράγματα από την αρχή। Μαζί με την Εγκράτεια σημαίνει αναποφασιστικότητα και αστάθεια। Με τον Θάνατος σημαίνει πως μία κατάσταση παύει να υπάρχει ή πως πρέπει ο συμβουλευόμενος να κάνει μία επίπονη θυσία। Με τον Διάβολο σημαίνει ότι στις σχέσεις μας με τους άλλους θα πρέπει να δίνουμε τα περισσότερα για να διατηρηθούν।
Ο Θάνατος: Τέλος σε αμφίβολες καταστάσεις। Ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τους άλλους। Γενική τροποποίηση στα σχέδια της ζωής, δυσμενής για συναισθηματικά θέματα। Μαζί με τον Μάγο, τον Πύργο και τον Διάβολο σημαίνει σοβαρή ασθένεια στο σπίτι του συμβουλευομένου। Με τους Ερωτευμένους σημαίνει τέλος γάμου ή δεσμού।
Η Εγκράτεια: Επιτυχημένοι συνδυασμοί। Επιτυχία εξαιτίας καλών χειρισμών। Αρμονική σχέση। Με τον Θάνατο σημαίνει ανακούφιση ανανέωση। Με την Δικαιοσύνη κάποια υπόθεση που τραβάει σε μάκρος θα έχει καθυστέρηση αλλά θα τελειώσει। Με τους Ερωτευμένους, αμφιβολία για την πραγματοποίηση του ποθούμενου। Δεν δίνει οριστική λύση।
Ο Διάβολος: Αυτός που αποβλέπει τα υλικά οφέλη। Υπονοεί κρυφές δυνάμεις που προέρχονται από ανέντιμες πράξεις। Μαζί με τον Αυτοκράτορα σημαίνει υπονόμευση ή εχθρικές δυνάμεις। Κάποιος Ενεργεί με ύπουλα ��χέδια।
Ο Πύργος: Αποτυχία, ανυπέρβλητα εμπόδια। Προβλήματα σε όλους τους τομείς Ψυχική ανισορροπία। Με την Ιέρεια διαζύγιο। Με τον Διάβολο και τον Κρεμασμένο άσχημα γεγονότα, που οδηγού στην αυτοκαταστροφή του ατόμου। Με τον Θάνατο και τον Διάβολο σημαίνει ατύχημα ή συμφορά।
Το Αστέρι: Πραγματοποίηση των επιδιώξεων। Κάτι καινούριο που θα μας δώσει αγάπη, ελπίδα। Αισιοδοξία, υγεία। Με την Αυτοκράτειρα ήσυχη ζωή। Με τον Μάγο καλλιτεχνική δημιουργία
Η Σελήνη: Αυταπάτη, κρυφούς εχθρούς। Κρυμμένη ζήλια। Με την Δικαιοσύνη κακογλωσσιά, άδικη κατηγορία। Με τον θάνατο άσχημη ψυχική κατάσταση। Με τον Πύργο ντρόπιασμα, εξαπάτηση। Με του Ερωτευμένους, τέλος ερωτικού δεσμού, λόγω απάτης ή ψευτιάς।
Ο Ήλιος: Επιτυχία, αναγνώριση, γάμος υλική ευτυχία, ανταμοιβή। Έρωτας। Δόξας। Με τον Θάνατο κάποιος θάνατος θα φέρει δικαίωση, ίσως κληρονομιά
Η Κρίση: Αλλαγή σκέψης। Αποκατάσταση της υγείας। Δικαιολογημένη ευχαρίστηση της επιτυχίας। Ξαφνική είδηση που φέρνει νέο προσανατολισμό। Με Άρμα σημαίνει θρίαμβο, δόξα।
Ο Κόσμος: Ολοκλήρωση। Κατάκτηση του στόχου। Κυριαρχία। Θεωρείται το καλύτερο χαρτί του Ταρό। Με τον Ήλιο, έρωτα γάμο, επαγγελματική επιτυχία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης