Και η Εύα έφαγε το μήλο!

WP 000498Εάν το κόψουμε κάθετα το μήλο εμφανίζονται οι
σάλπιγγες της γυναικός.
WP 000502Εάν όμως το κόψουμε οριζόντια εμφανίζεται ο εξάκτινος αστέρας.
Δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο, τα συμπεράσματα δικά σας. Αυτά που φαίνονται ιστοριούλες με την τόση τεχνολογία σήμερα, κρύβουν τόσα πολλά……..

Σχόλια (0)

  • Παρα πολυ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο άρθρο αν και στην Παλαια διαθήκη δεν αναφέρεται πουθενά οι πρωτοπλαστοι να κατανάλωσαν μήλο: Γενεσις 3: Ο δὲ ὄφις ἦν φρονιμώτατος πάντων τῶν θηρίων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν ἐποίησε Κύριος ὁ Θεός. καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου; 2 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ τῷ ὄφει· ἀπὸ καρποῦ τοῦ ξύλου τοῦ παραδείσου φαγούμεθα, 3 ἀπὸ δὲ τοῦ καρποῦ τοῦ ξύλου, ὅ ἐστιν ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου, εἶπεν ὁ Θεός, οὐ φάγεσθε ἀπ᾿ αὐτοῦ, οὐ δὲ μὴ ἅψησθε αὐτοῦ, ἵνα μὴ ἀποθάνητε. 4 καὶ εἶπεν ὁ ὄφις τῇ γυναικί· οὐ θανάτῳ ἀποθανεῖσθε· 5 ᾔδει γὰρ ὁ Θεός, ὅτι ᾗ ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ᾿ αὐτοῦ, διανοιχθήσονται ὑμῶν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ ἔσεσθε ὡς θεοί, γινώσκοντες καλὸν καὶ πονηρόν. 6 καὶ εἶδεν ἡ γυνή, ὅτι καλὸν τ�� ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι, καὶ λαβοῦσα ἀπὸ τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγε· καὶ ἔδωκε καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾿ αὐτῆς, καὶ ἔφαγον. 7 καὶ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν δύο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ ἔρραψαν φύλλα συκῆς καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς περιζώματα.
    Ο Θεός εδίωξε τον Αδάμ και την Ευά που παρέβησαν τις εντολές του και κατανάλωσαν από το δέντρο της Ζωης.
    Μετά από πολλές μελέτες, οι θεολόγοι-και των τριων θρησκειών που αποδέχονται την Παλαιά Διαθήκη(Ιουδαισμός, Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός) κατέληξαν ότι ο καρπός αυτός είναι σύκο. Το σύκο θεωρούνταν ιερό και από τους Αρχαίους Αθηναίους, εξού και ο όρος συκοφάντης, αυτος που ξεσκεπάζει τον κλέφτη των σύκων. Δεν θα είναι όμως η τελευταία φορά που εμφανίζεται το σύκο στις Γραφές και ο Ιούδας σε συκιά κρεμάστηκε, και ο Ιησούς την Συκιά καταράστηκε(Μάρκ.11.20).
    Τώρα το πως το μήλο εμφανίστηκε στο μύθο μου είναι άγνωστο αν και είμαι σίγουρος ότι κάτι παραπάνω ξέρετε και κάνετε την συγκεκριμένη ανάρτηση. Αλήθεια πως προστέθηκε το μήλο στην Αφήγηση των πρωτόπλαστων;

  • Αρχίζω με το στη συκιά κρεμάστηκε και περιέχει ένα φοβερό μυστικό…… Και δεν είναι από τα σχόλια να απαντήσω με 20 λέξεις που έκανα ανάρτηση, στα τόσα ερωτήματά σας. Στείλτε μου ένα email, κάτι που δεν έχετε και δεν καταλαβαίνω το γιατί και θα απαντήσω στα ερωτήματά σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.659