Φοροδιαφεύγεις; Χάνεις το ΑΦΜ με το δρακόντειο νέο πόθεν έσχες

Φοροδιαφεύγεις; Χάνεις το ΑΦΜ με το δρακόντειο νέο πόθεν έσχες

Υπόχρεοι πλέον και αστυνομικοί, λιμενικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δασάρχες και δασονόμοι, πρόεδροι ΠΑΕ και ΚΑΕ και διαχειριστές ΜΚΟ
Μίζες και «υπόγειες» συναλλαγές σε όσους διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και κατέχουν θέσεις ευθύνης αναζητά το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβάλλοντας ένα
νέο αυστηρότερο πόθεν έσχες με δρακόντειες ποινές, αλλά κυρίως με διεύρυνση του αριθμού των δημοσίων λειτουργών και προσώπων στην υποχρέωση υποβολής αναλυτικής δήλωσης εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης.

Με νέες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπονται χρηματικές ποινές-«φωτιά» που φθάνουν μέχρι και το 1.000.000 ευρώ για όσους υποβάλλουν ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες, ενώ σε κακούργημα μετατρέπεται η απόκρυψη περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ. Μάλιστα, αυστηρές κυρώσεις με φυλάκιση και χρηματική ποινή προβλέπονται και για όσους θεωρείται ότι συνέβαλαν στην αλλοίωση του «πόθεν έσχες» ή στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου προσώπου.

Τη δήλωση «πόθεν έσχες» θα πρέπει να υποβάλουν από το 2015 και νέες κατηγορίες υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών που κατέχουν θέση ευθύνης και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Αστυνομικοί, λιμενικοί, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, δασάρχες και δασονόμοι, πρόεδροι και διαχειριστές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιδιοκτήτες, εταίροι και διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ακόμη και το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, διαιτητές και η διοίκηση αθλητικών ομοσπονδιών ή Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών είναι μόνο μερικοί από όσους περιλαμβάνονται στη διευρυμένη λίστα του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» θα υποβάλλονται από το 2015 ηλεκτρονικά, ενώ ο έλεγχος και η επεξεργασία τους ανατίθεται σε ειδική ανεξάρτητη Επιτροπή που αποτελείται από δύο αντιπροέδρ��υς της Βουλής, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο έλεγχος δεν θα αφορά μόνο στα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώνονται στις δηλώσεις πόθεν έσχες, αλλά θα επεκτείνεται και στη διακρίβωση αν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφιστάμενων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεων εσόδων, συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.

Επίσης για πρώτη φορά θεσμοθετείται η υποχρέωση υποβολής, παράλληλα με τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων που αφορά στον υπόχρεο και τη σύζυγο. Η δήλωση θεσπίζεται για λόγους διαφάνειας και αποτροπής της σύγκρουσης συμφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων του υπόχρεου. Συγκεκριμένα θα δηλώνονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες, η συμμετοχή στη διοίκηση πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιρειών, ενώσεων προσώπων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι αμειβόμενες δραστηριότητες καθώς και οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που μπορεί να προκαλέσουν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά των υπόχρεων προσώπων. Επιπλέον πρόσωπα που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση θα πρέπει να δηλώνουν οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη άνω των 3.000 ευρώ με ένδειξη της ταυτότητας του «χορηγού». Εκτός από τα πόθεν έσχες των βουλευτών, στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής θα αναρτώνται και οι δηλώσεις των γενικών γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των περιφερειαρχών και των δημάρχων.

Πρόστιμα
Παράλειψη ή ανακριβής υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Αν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχ��ίου που απέκτησε επωφελούμενος της ιδιότητάς του, το πρόστιμο είναι 10.000 έως 500.000 ευρώ. Αν η περιουσία που «εξαφανίστηκε» από το πόθεν έσχες ξεπερνά τα 300.000 ευρώ, τότε προβλέπεται ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως ένα εκατομμύριο. Χρηματικές ποινές και φυλάκιση και για τρίτους οι οποίοι εν γνώσει τους συνέπραξαν στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Απενεργοποίηση ΑΦΜ φοροφυγάδων

Απενεργοποίηση του ΑΦΜ για όσους φοροδιαφεύγουν, κατάργηση των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και αναγνώριση από την εφορία των δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών καθώς και των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για όσους υπέβαλαν εκπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση, δηλαδή από τις 15 Ιουλίου και μετά, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. Επίσης προβλέπεται η σύσταση 400 οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Γενική Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Με άλλες διατάξεις του πολυνομοσχεδίου:

Τον κώδικα δεοντολογίας, που θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2015 για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα πρέπει να τηρούν εκτός από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και άλλες εταιρείες που θα αποκτήσουν απαιτήσεις από δανειολήπτες, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε διαφορετική περίπτωση, η ΤτΕ ως εποπτεύουσα αρχή θα επιβάλει κυρώσεις σε όσες τράπεζες δεν τηρούν τις αρχές του κώδικα δεοντολογίας.

Στο διαδίκτυο θα «ανοίγουν» οι κενές θέσεις φαρμακείων, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο. Θα αναρτώνται δύο φορές τον χρόνο οι θέσεις, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν στη διάθεσή τους ενάμιση μήνα διορία ώστε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις σχετικές αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα κοινοποιούν τις κενές θέσεις τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου και του Ιουλίου θα ολοκληρώνεται η διαδικασία των αιτήσεων. Ωστόσο, «οι φαρμακοποιοί που δεν τηρούν την ως άνω διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία έτη». Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα συστέγασ��ς έως και τεσσάρων φαρμακοποιών στο ίδιο κατάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια και εφόσον δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η ίδρυση νεοϊδρυόμενου φαρμακείου.

Στις αρχές του 2016 αναμένεται να οριοθετηθεί ο αιγιαλός στο σύνολο των ακτών της χώρας, με αναλυτικές πληροφορίες από την οριογραμμή, που θα βασίζονται σε έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες ακριβείας υψομετρικής πληροφορίας, κλίμακας τουλάχιστον 1:1000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, ενώ η παράκτια ζώνη θα έχει εύρος απεικόνισης τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτογραμμή.

Mειώσεις στα μερίσματα πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών από την 1/1/2015

Mειώσεις στα μερίσματα που χορηγούν τα Mετοχικά Tαμεία πολιτικών υπαλλήλων και στρατιωτικών έρχονται από την 1/1/2015 καθώς το πολυνομοσχέδιο επιβάλλει και στα συγκεκριμένα ταμεία (με ταμειακά «ανοίγματα» τα περισσότερα) την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, κατ’ αναλογία όσων ισχύουν για τις επικουρικές και τα εφάπαξ (συμπεριλαμβανομένου και του Tαμείου αρωγής των υπαλλήλων της Bουλής). Tο πολυνομοσχέδιο προβλέπει, ακόμη, την κατάργηση και νέων κοινωνικών πόρων – εσόδων του πρώην TEAΔY (ETEA) και του Tαμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Aθηνών, ενώ δίνει προθεσμία έως τις 31/12/2014 σε όσα ταμεία πρόνοιας είναι NΠΔΔ να μετατραπούν σε NΠIΔ (με υποχρέωση, ωστόσο, να διασφαλίζουν τις παροχές και στους μελλοντικούς συνταξιούχους). Σύμφωνα με τις τελικές ρυθμίσεις, από την 1/1/2015:

Θα εφαρμοστεί συντελεστής βιωσιμότητας ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία νέων ελλειμμάτων και η μεταφορά πόρων στο MTΠY και τα Mετοχικά Tαμεία Στρατού, Aεροπορίας και Nαυτικού (MTΣ, MTA, MTN) από τον Kρατικό Προϋπολογισμό. Oι αποφάσεις για τις μειώσεις των μερισμάτων θα πρέπει να λαμβάνονται έως τις 30 Nοεμβρίου του προηγούμενου χρόνου από τα Δ.Σ. (αν δεν το αποφασίζουν, οι διοικήσεις θα παύονται εντός επτά ημερών).

Eντάσσονται στο ETEA οι τομείς Eπικουρικής Aσφάλισης του TEAΠAΣA και το Tαμείο Eπικουρικής Aσφάλισης Προσωπικού Iδρυμάτων Eμπορικού Nαυτικού (TEAΠIEN).

Kαταργούνται άλλοι τέσσερις κοινωνικοί πόροι – έσοδα υπέρ του ETEA (τ. TEAΔY) και του ETAA – Tομέας Πρόνοιας (εφάπαξ) Δικηγόρων Aθηνών, ενώ σε συμφωνία με την τρόικα η κατάργηση των υπολειπόμενων φόρων υπέρ τρίτων παραπέμπεται για τον Oκτώβριο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.052