Όταν ο Γκάντι μελετούσε νομικά στο Πανεπιστημίου τού Λονδίνου

Όταν ο Γκάντι μελετούσε νομικά στο Πανεπιστημίου τού Λονδίνου είχε ένα καθηγητή τού οποίου το επίθετο ήταν Mr. Peters και ο οποίος δεν τον συμπαθούσε καθόλου. Κάποια μέρα, ο Mr. Peters κατά τη διάρ…

Πώς απαντούν οι επαγγελµατίες, σε περίοδο αναδουλειάς, στην ερώτηση “πώς πάει η δουλειά;”

Φούρναρης : ψίχουλαΜανάßης: κολοκύθιαΑγρότης: ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλιΑνθοπώλης: µαρασµόςΥφασµατέµπορος:…..πανί µε πανί Ψαράς: ούτε λέπιΦαρµακοποιός: µε το σταγονόµετροΗλεκτρολόγος: δεν ß…

Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Ι

Επειδή καιρούς το Έθνος δυστυχίας διατρέχει, επειδή ελπίς καμία δεν υπάρχει κατ’ αυτάς, επειδή και το Ταμείον εις δαπάνας δεν αντέχει καταργούμεν τας πρεσβείας και αυτούς τους πρεσβευτάς. Δια…

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.282