Skip to main content

Συντάκτης: admin

Ναυμαχία της Σαλαμίνας, μία άλλη οπτική και θεία παρέμβαση;

Λένε οι Αθηναίοι πώς όταν άρχισε η ναυμαχία, ο άρχηγος των Κορινθίων Αδείμαντος ταράχτηκε φοβερά, σήκωσε πανιά και τόβαλε στη φευγάλα।Οι Κορίνθιοι, βλέποντας τη ναυαρχίδα τους να φεύγει, έφυγαν κι αυτοί και στή φευγάλα τους έφτασαν στο ύψος του ναού της Σκιράδος Αθηνάς στη Σαλαμίνα, όταν εκεί κάποια θεική δύναμη έβγαλε μπροστά τους μιά βάρκα, πού δεν φαινόταν νάναι σταλμένη απο κανένα.

Οι Κορίνθιοι δεν ήξεραν καθόλου τι γινόταν στο πεδίο της συγκρούσεως.

Οτι ήταν επέμβαση ΘΕΟΥ φαίνοταν απο το γεγονός ότι μόλις η βάρκα έφτασε κοντά στα καράβια οι άνθρωποι που ήταν μέσα φώναξαν: Αδείμαντε, πήρες τα καράβια σου και φεύγεις ́προδίδοντας τους Ελληνες, όμως αυτοί νικούν τώρα και τσακίζουν τον εχθρό, όπως το ζήτησαν από τους θεούς.

Ο Αδείμαντος δεν πίστεψε τα λόγια τους αλλά αυτοί τα επανέλαβαν και είπαν να πεθάνουν όμηροι, αν δεν ήταν αλήθεια πως νικούσαν οι Ελληνες. Τότε ο Αδείμαντος, μαζί και τ ́άλλα κορινθιακά καράβια, γύρισαν πίσω στο στρατόπεδο, αλλά όλα είχαν πιά τελειώσει

Ηροδότου θ .94

Η ΘΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΣΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Όταν εξημέρωσεν, ο μεν Ξέρξης εκάθητο εις υψηλόν μέρος και επεθεώρει τον στόλον του και την στρατιωτικήν παράταξιν επάνω από τον τόπον όπου ήτο, καθώς γράφει ο Φανόδημος, ο ναός του Ηρακλέους, και εις τον χώρον, όπου με μικρόν πέραμα διαχωρίζεται η νήσος ( Σαλαμίς) από την Αττικήν.

Αλλά κατά τα λεγόμενα του Ακεστοδώρου, (ο Ξερξης εγκατεστάθη) εις κάποιο μέρος των συνόρων προς την Μεγαρίδα επάνω από τα καλούμενα Κέρατα, όπου ετοποθέτησεν ένα χρυσούν θρόνον, πλησίον του οποίου εστέκοντο πολλοί γραμματείς, των οποίων το έργον ήτο να καταγράφουν όσα επρόκειτο να λάβουν χώραν κατά την ναυμαχίαν.

Καθ ́ον χρόνον ητοιμάζετο ο Θεμιστοκλής να προσφέρει θυσίαν πλησίον της ναυαρχίδος του, προσήχθησαν εις αυτόν τρεις αιχμάλωτοι, οι οποίοι ήσαν ωραιότατοι εις το πρόσωπον, ενδεδυμένοι με λαμπρά φορέματα και στολισμένοι μεγαλοπρεπώς με χρυσά κοσμήματα. Ελέγετο δε περί αυτών, ότι ήσαν τέκνα της αδελφής του βασιλέως (Ξέρξου) Σανδαύκης και του Αρταύκτου.

Όταν είδεν αυτούς ο μάντις Ευφραντίδης, καθώς αφ ́ενός μεν ανεπήδησεν από τα ιερά σφάγια κάποια μεγάλη και από παντού φαινομένη λάμψις, αφ ́ετέρου δε συγχρόνως από το δεξιόν μέρος ηκούσθη κάποιο πτάρνισμα ως δηλωτικόν σημείον, αφού εχαιρέτισε με το δεξί του χέρι τον Θεμιστοκλή τον προέτρεψε να αρχίση την τελετήν της θυσίας από τους νεανίσκους και, αφού προσευχηθή να τους θυσιάση (σφάξη) όλους προς τιμήν του ωμησθού Διονύσου, διότι (έλεγεν ο μάντις), ότι έτσι θα εξασφαλίσουν την σωτηρίαν των και την νίκην.

Καίτοι δε ο Θεμιστοκλής εξεπλάγη, διότι ο λόγος αυτός του μάντεως ήτο υπερβολικός και φοβερός, καθώς όμως συνήθως συμβαίνει κατά τους μεγάλους αγώνας και εις περιστάσεις δυσκόλους οι περισσότεροι, επειδή εστήριζον την ελπίδα της σωτηρίας των μάλλον εις τα παράλογα παρά εις τα λογικά, επεκαλούντο τον Θεόν με μία συγχρόνος φωνήν και αφού ωδήγησαν τους αιχμαλώτους πλησίον του βωμού εξηνάγκασαν να εκτελέσθή η θυσία, καθ ́ ον τρόπον υπέδειξεν ο μάντις. Αυτά λοιπόν διηγείται ο Φανίας ο Λέσβιος, ο οποίος ήτο φιλόσοφος και δεν εστερείτο πείρας εις τα ιστορικά θέματα। Πλούταρχου Βίοι Παράλληλοι Θεμιστοκλής – Κάμιλλος.

Ηροδ. Η 65

Ο Αθηναίος Δίκαιος του Θεοκύδη, φυγάς και με υπόληψη στους Μήδους. Την εποχή εκείνη όταν καταστρέφονταν η έρημη Αττική από το πεζικό του Ξέρξη , έτυχε να είναι μαζί με τον Λακαιδεμόνιο Δημάρατο στο Θριάσιο πεδίο και είδε κουρνιαχτό να υψώνεται από την Ελευσίνα σαν να περπατούν σαν τουλάχιστο τριάντα χιλιάδες άνθρωποι. Ενώ δε απορούσαν έκπληκτοι αυτός και ο Δημάρατος , ποιοί άραγε να σηκώνανε αυτή τη σκόνη. Ξαφνικά είπε , ακούσαμε μια φωνή και αναγνώρισα πως η φωνή αυτή ήταν ο μυστικός Ίακχος <δηλ, ύμνος που τον έψαλαν στον θεό Βάκχο>. Ο Δημάρατος αδαής στα Ελευσίνια μυστήρια θέλησε να μάθει τι ήταν αυτό που έλεγαν. Εγώ απάντησα «Δημάρατε, είναι αδύνατο να μη συμβεί κάποια μεγάλη ζημιά στο στρατό του Βασιλιά, για δε μένει αμφιβολία πως αφού η Αττική είναι έρημη αυτό που ακούμε είναι κάτι θεϊκό κι έρχεται από την Ελευσίνα, για να βοηθήσει τους Αθηναίους και τους συμμάχους. Αν ο κουρνιαχτός αυτός πάει κατά την Πελοπόννησο ο κίνδυνος θα βαρύνει στο βασιλιά του στο στρατό της ξηράς , αν πάει κατά το στόλο στη Σαλαμίνα ο βασιλιάς θα κινδυνεύσει να χάσει το ναυτικό του . Οι Αθηναίοι κάθε χρόνο κάμνουν γιορτή προς τιμήν της μητέρας και της κόρης Δήμητρας και Περσεφόνης κι εκεί μυείται όποιος θέλει απ’ αυτους ή και απ’ τους άλλους Έλληνες. Η φωνή που ακούς είναι μυστική φωνή , που την συνηθίζουν σ’ αυτή τη γιορτή και λέγεται Ίακχος. Μετά απ’ αυτά ο Δημάρατος επανέλαβε , σιώπα και μην το πεις σε κανέναν άλλο γιατί αν αυτά φτάσουν στ’ αυτιά του βασιλιά θα χάσεις το κεφάλι σου κι ουτ’εγώ θα μπορέσω να σε σώσω ούτε κανένας άλλος . Κάτσε φρόνιμα λοιπόν , κι όσο για τον στρατό ας φροντίσουν οι θεοί γι’ αυτόν.» Τέτοια συμβουλή έδωσε ο Δημάρατος. Στο μεταξύ η βουή και το σύννεφο της σκόνης κρατούσε κατά τη Σαλαμίνα όπου ήταν Ελληνικός στόλος κι έτσι καταλάβαμε ότι το ναυτικό του Ξέρξη ήταν γραφτό να καταστραφεί . Αυτά διηγήθηκε ο Δίκαιος του Θεοκύδη επικαλούμενος τα μαρτύρια του Δημάρατου και μερικών άλλων .

«Μτφ. αδ Θεοφίλου πάπυρος 1953»

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ Και η Ευρωπαϊκή ένωση

Η συμμαχία του ΝΑΤΟ Και η Ευρωπαϊκή ένωση… είναι τα θεωρήματα της λειτουργικής απροσδιοριστίας των συστημάτων: Στις πολύπλοκες συμμαχίες, η κακή λειτουργία ή ακόμα και η μη λειτουργία μπορεί να μη γίνει αντιληπτή για πολύ καιρό.

Είναι καλύτερα να μη δίνεις καμιά δικαιολογία παρά μια κακή.

Είναι καλύτερα να μη δίνεις καμιά δικαιολογία παρά μια κακή.

Η Πολιτική σαν επιστήμη της Δικαιολογίας και του αληθοφανούς ψέματος , μελετάτε από τη μέρα που ο Ιωνάς γύρισε σπίτι του και είπε στη γυναίκα του ότι άργησε τρεις μέρες επειδή τον είχε καταπιεί μια φάλαινα.Όποιος είναι καλός στις δικαιολογίες σπανίως είναι καλός σε οτιδήποτε άλλο.

Το μεταναστευτικό γιγαντώνετε και είναι η Μεγαλύτερη απειλή για την χώρα. Μέσα στις υποσχέσεις της ΝΔ προεκλογικά ήταν ότι το κράτος θα λειτουργούσε και θα το έλυνε και αυτό. Πέρασαν μήνες απραξίας Δικαιολόγησε την αδράνειά της με το πρόσχημα της δυσκολίας. Μα Όποιος θέλει, βρίσκει λύσεις όποιος δεν θέλει, βρίσκει πρόφαση. Η πρόφαση των Δημοκρατικών πολιτευτών μας για το έγκλημα είναι η δικαιολογία ενός χαζού για την αποτυχία. Υπάρχουν εκατοντάδες αιτίες για την αποτυχία, αλλά καμιά δικαιολογία.

Όπως εμείς βάλαμε τον θαλάσσιο φράχτη 2,5 χιλιομέτρων ή μιλίων αλλά ανακάλυψαν άλλους δρόμους οι διακινητές. Στον Έβρο υψώθηκε φράχτης αλλά ορδές εισβάλουν καθημερινά .Κανένας όμως δεν λέει ότι οι πολιτικοί μας πραγματοποίησαν την επιθυμία της χίλαρι κλίτον της φιλανθρώπου να μην υπάρχουν ναρκοπέδια αποτρεπτικά στα σύνορα και τα ξήλωσαν και να τα αποτελέσματα. Για κάθε καλό λόγο που υπάρχει για να πεις ψέματα, υπάρχει ένας καλύτερος λόγος για να πεις την αλήθεια.

Ρόζα Λούξεμπουργκ

Λασπωμένη, ατιμασμένη, βουτηγμένη μέσα στο ίδιο της το αίμα, στάζοντας πύον: να πώς παρουσιάζεται η αστική κοινωνία, να ποιο είναι το πραγματικό της πρόσωπο. Δεν είναι πια όπως κάποτε, που φτιασιδωμένη και φορώντας το πέπλο της εντιμότητας επιδιδόταν στην κουλτούρα και στη φιλοσοφία, στην ηθική και στην τάξη, στην ειρήνη και στο δίκαιο.

Τώρα μοιάζει με θηρίο αρπαχτικό, όργιο αναρχίας, μάστιγα του πολιτισμού και της ανθρωπότητας. Η αστική κοινωνία φανερώνεται ολόγυμνη, όπως πραγματικά είναι. Ρόζα Λούξεμπουργκ.

Τι συμβαίνει με τα χρήματα γιά ανοικοδόμηση άγιου Νικόλαου;;;

Στις ΗΠΑ ζούμε μία εκκλησιαστική παράλογη πραγματικότητα, που καθημερινά προσθέτει μεγάλα ερωτηματικά.

Η ανοικοδόμηση του αγίου Νικολάου στο κάτω Μανχάτταν, που καταστράφηκε με το τρομοκρατικό χτύπημα στους ”δίδυμους πύργους” 11 Σεπ. 2001, ένα έργο που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να ξεπεράσει τα 25 εκατ. δολ., έχει φτάσει στα 100 (εκατό) εκατ. και ακόμα μαζεύουν χρήμα. ‘Οχι από Ομογενείς, αλλά βασικά από ”λεφτάδες”, που ”εξυπηρετούνται” από την Αρχιεπισκοπή γιά φορολογικά ”κόλπα” με το αζημίωτο.

Επειδή η ανοικοδόμηση γίνεται γιά να μετατραπεί το ”προσκύνημα” σε διεθνές ”θρησκευτικό κέντρο”, ενταγμένο στις ”εμπορικές επιχειρήσεις” Αρχιεπισκοπής και βασικά Πατριαρχείου Κων/πολης, επειδή διαφάνεια και καθαροί απολογισμοί-λογαριασμοί (accounting) δεν υπάρχουν, επειδή στην υπόθεση είναι ανακατεμένος 100% ο ”εισπράκτορας Βαρθολομαίου”, ο φΑΚ (φάδερ ‘Αλεξ Καρλούτσος), άρα η υπόθεση ”βρωμάει άσχημα”, είναι μονόδρομος η προσφυγή σε ομοσπονδιακό Δικαστήριο ΗΠΑ, γιά να καθαρίσει.

Και αυτό, επειδή ο αρχιεπ. Ελπιδοφόρος και ”πρόεδρος” της μη κερδοσκοπικής -και πολύ άσχημα ”οσμίζουσας”- εταιρίας ”Αρχιεπισκοπή Αμερικής”, νομίζει ότι έχει να κάνει με ”πρόβατα”, χρήσιμα μόνο γιά το χρήμα τους. Εξυπακούεται ότι τις ψευτιές του περί δήθεν ”διαφάνειας”, ούτε ένας τις πιστεύει.

Φυσικά, δεν περιμένουμε τις ”Αρχές” του διαπλεκόμενου κυβερνήτη Νέας Υόρκης και φίλου του π. Καρλούτσου, ‘Αντριου Κουόμο, να ”καθαρίσουν” την υπόθεση και να προχωρήσουν ακόμα και σε ποινικές διώξεις.

Εκτός από την τεράστια διαφορά στο υποτιθέμενο κόστος του έργου, δηλ. τετραπλάσιο κόστος, υπάρχει κι ένα ακόμα ζήτημα που χρειάζεται ξεκάθαρες απαντήσεις. Αν ο πατριάρχης Βαρθολομαίος πήρε περισσότερα από 10 εκατ. δολ. (όπως έχει καταγγελθεί επίσημα, γραπτά και το Στέητ Ντηπάρτμεντ προσπάθησε να ”κουκουλώσει” την υπόθεση), χρήματα Αμερικανών φορολογούμενων (ελληνικής ή μη καταγωγής), γιά ανοικόδομηση αγίου Νικολάου, ως μέρος της εξαγοράς του γιά αναγνώριση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία Ουκρανίας. Πράξη, που αν συνέβηκε, σημαίνει ποινική δίωξη γιά τους εμπλεκόμενους.

Και αν γίνονται χορηγίες, έμμεσα στον άγιο Νικόλαο, προοριζόμενες μελλοντικά γιά το Πατριαρχείο, γιά υπόθεση Ουκρανίας.

Φυσικά, ο Ελληνισμός πρέπει να γνωρίζει ΠΟΙΟΣ θα είναι ουσαστικά -όχι τυπικά- ”ιδιοκτήτης” της θρησκευτικής εμπορικής επιχείρησης ”προσκύνημα αγίου Νικολάου”.

Κι επειδή δεν δίνονται απαντήσεις από τον Ελπιδοφόρο και την παρέα του, των ”υπεύθυνων”, δηλ. ”κουμπάρων Καρλούτσου”, η προσφυγή στην αμερικάνικη Δικαιοσύνη, γιά απαντήσεις, είναι μονόδρομος.

Κατά συνέπεια, Βαρθολομαίος, Καρλούτσος και λοιποί, όλα δείχνουν ότι θα δεχτούν κλήση από ομοσπονδιακό Δικαστήριο, γιά ένορκες καταθέσεις. Λέγεται ότι ο Βαρθολομαίος, θα την παραλάβει ”στο χέρι”, όταν επισκεφθεί τις ΗΠΑ τέλη Οκτωβρίου ’21. Μετά, ας κάνει ”παράπονα” στον Μπάϊντεν, στον Λευκό Οίκο.

Υπάρχει και μία ακόμα ερώτηση που χρειάζεται απάντηση. Ο ”πανδολαριότατος”, ταξιδεύει στο εξωτερικό με απλό διαβατήριο ή διπλωματικό;;; Λογικά, με διπλωματικό. Αν συμβαίνει αυτό, μαντέψτε ποιάς ”γείτονος” υπουργείο Εξωτερικών, το εκδίδει.

kalami.us – 8 Iουνίου ’21