Skip to main content

Δικαστικές αποφάσεις για διαγραφή χρεών ως και 100%

dikΔικαστική απόφαση-ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Ειρηνοδικείο Αχαρνών, δίνοντας το δικαίωμα στους οφειλέτες να σώσουν τα σπίτια
τους αλλά και να μην καταβάλουν ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες. Η υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του δικαστηρίου…

που εκδόθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, κάνει δεκτό το αίτημα οφειλέτη να μην καταβάλει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες μέχρι τη συμπλήρωση διαστήματος πέντε ετών, αλλά και για ολική διαγραφή των χρεών μετά την παρέλευση της πενταετίας, σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Αιτών ήταν 42χρονος εργαζόμενος σε ψητοπωλείο με απολαβές μόλις 270 ευρώ τον μήνα. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά του για μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς δύο πιστώτριες τράπεζες για χρέος ύψους περίπου 36.000 ευρώ.

Ο αιτών είχε υποβάλει στις 8/2/2012 αίτηση δικαστικής ρύθμισης των οφειλών του και απαλλαγής του από τα χρέη, υπαγόμενος στις ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 3869/2010, του λεγόμενου νόμου Κατσέλη. Το προηγούμενο δικαστήριο, που έγινε στις 26/3/2014, είχε ήδη ορίσει, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του νόμου, μηδενικές καταβολές του δανειολήπτη προς τις δύο πιστώτριες τράπεζες και νέα δικάσιμο την 1/6/2016 για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, αλλά και κρίση περί της διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από την εκποίηση. Σύμφωνα με τον νόμο, το δεύτερο δικαστήριο μπορεί να προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών στην περίπτωση που ο άνεργος κατά την πρώτη συζήτηση οφειλέτης έχει βρει εργασία.

Ειδική περίπτωση

Στην προκειμένη περίπτωση, ο 42χρονος εργάζεται σε ψητοπωλείο με καθαρό μηνιαίο ποσό 270,77 ευρώ και η σύζυγος του, 34 ετών, είναι κωφάλαλη με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και έχει μοναδικό εισόδημα το επίδομα κωφαλαλίας, 362 ευρώ μηνιαίως. Επιπλέον ο δανειολήπτης είχε υποστεί έμφραγμα και είχε υποβληθεί σε επέμβαση… Με τα παραπάνω δεδομένα, το δικαστήριο όχι μόνο έκρινε να συνεχιστεί η μη καταβολή δόσεων μέχρι τη συμπλήρωση της πενταετίας, αλλά και μετά, αποφασίζοντας ουσιαστικά την ολική διαγραφή του χρέους. Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αχαρνών: «Υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωσή του, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του Δικαίου, κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα.

Για τον λόγο αυτόν, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν, στο πρόσωπό του εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, θα πρέπει να οριστούν μηδενικές καταβολές για το υπόλοιπο της πενταετίας, συγχρόνως δε το δικαστήριο κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητο να ορισθεί νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων δόσεων. Ορίζει εκ νέου μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τους πιστωτές του για το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοση και δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 66/2014 απόφασης του δικαστηρίου αυτού, που έλαβε χώρα την 7/5/2014, ήτοι μέχρι την 7/5/2019».

Η δικαστική απόφαση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια και για άλλους δανειολήπτες, έρχεται να προστεθεί σε άλλες αποφάσεις δικαστηρίων που δικαιώνουν ανθρώπους που έχουν μείνει άνεργοι και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Άνεργη με καρκινοπαθή μητέρα

Χαρακτηριστικές είναι η υπ’ αριθμόν 493/Φ445/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά διαγραφή χρέους περίπου 40.000 ευρώ άνεργης, που ζει με την καρκινοπαθή μητέρα της την οποία και φροντίζει. Μάλιστα πέθανε ο αδερφός της, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση για την ίδια και τη μητέρα της.

«Τα γεγονότα αυτά δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών για το υπόλοιπο του χρόνου που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου των μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010 που όρισε η υπ’ αριθ. 1210/Φ445/2013 απόφαση του δικαστηρίου τούτου, ενώ δεν συντρέχει λόγος για νέα επανεξέταση της υπόθεσης, αφού δεν προβλέπεται να επέλθει καμία αξιόλογη μεταβολή στο εισόδημα ή να εξεύρει εργασία, τέτοια που θα παρέχει οικονομική δυνατότητα για την αποπληρωμή του χρέους της στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010», αναφέρει στο σκεπτικό του το δικαστήριο το οποίο αποφάσισε, επίσης, ουσιαστικά την οριστική διαγραφή του χρέους.

Μία ακόμα σημαντική για τους δανειολήπτες δικαστική απόφαση είναι η υπ’ αριθ. 1555/Φ1192/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών που αφορά διαγραφή χρέους περίπου 30.000 ευρώ. Η αιτούσα είναι άνεργη 48 ετών όπως και η κόρη της, με την οποία συγκατοικεί. Δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Οι δύο γυναίκες καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης με την οικονομική βοήθεια του πατέρα της. Αγαθά πρώτης ανάγκης μέχρι του ποσού των 70 ευρώ προμηθεύονται ως κάτοχοι της Κάρτας Αλληλεγγύης.

Και αυτό το δικαστήριο έκρινε πως με τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού ορίου (πενταετίας) θα επέλθει η απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη της έναντι των πιστωτριών (άρθρο 11 Ν. 3869/2010).

Ωστόσο, επισημαίνεται στην ίδια απόφαση ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 3869/2010 η αιτούσα έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τις πιστώτριες της σε περίπτωση αυξητικής μεταβολής των εισοδημάτων και της περιουσιακής κατάστασης κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αυτής, διαφορετικά κινδυνεύει με έκπτωση, ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε πιστώτριας της, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι παρέβη την υποχρέωση της αυτή.

Λύνεται ο «γόρδιος δεσμός»

Ο δικηγόρος, οικονομολόγος και καθηγητής Εγκληματολογίας, διδάκτωρ της Νομικής Αθηνών Φώτης Σπυρόπουλος, συνήγορος στις τρεις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους δανειολήπτες πελάτες του, δήλωσε στο «Π»: «Οι αποφάσεις αυτές προβαίνουν ουσι��στικά σε ολική διαγραφή χρεών και στο διατακτικό τους λύνουν τον “γόρδιο δεσμό” για δανειολήπτες που πληρούν ειδικά κριτήρια που θέτει ο Ν. 3869/2010 στο άρθρο 8 παρ. 5, όπως ενδεικτικά η μακροχρόνια ανεργία, σημαντικά προ- βλήματα υγείας ή χαμηλό εισόδημα.

Αυτή η ολική απαλλαγή από τα χρέη μετά από πέντε έτη, χωρίς απολύτως καμία καταβολή, είναι εύλογη και δίκαιη και εκθέτει και τις τράπεζες, οι οποίες δάνεισαν και κατά παράβαση της αρχής του υπεύθυνου δανεισμού. Αποδεικνύουν, επίσης, αυτές οι αποφάσεις ολικής διαγραφής χρεών, ότι υπάρχουν δικαστές οι οποίοι με θάρρος αποφασίζουν να λύσουν προβλήματα ανθρώπων που ζητούν ένα νέο ξεκίνημα».

Ο κ. Σπυρόπουλος επισημαίνει, επίσης, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το επόμενο βήμα για την ανάληψη αντίστοιχης με τον Ν. 3869/2010 νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη ρύθμιση των δανείων των επαγγελματιών που έχουν ανάγκη και η κοινωνία και η αγορά…

*του Βασίλη Τζήμτσου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης