Skip to main content

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ Π��Υ ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ 1961 ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΓΑΠ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ ΙΚΘ

1Παράλληλη υπόθεση με της Βιστονίδας μου φαίνεται ,ακριβώς, άλλα δω έχουν δίκιο ,τι δικαστήρια,ένα νόμο και τελειώσαμε.
Στην επιτροπή αυτή ανατέθηκε η μελέτη, εξέταση και εφαρμογή των επικαλούμενων
από το Α.Π.Θ και την Ι.Κ.Θ τίτλων ιδιοκτησίας και η εισήγηση σχετικά με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς. Με την υπ’ αριθμ. 1053083/526/0006Α/13.5.2008 νεώτερη
υπουργική απόφαση ανατέθηκε συμπληρωματικά στην Επιτροπή, σε περίπτωση που
εισηγηθεί την ύπαρξη ιδιοκτησιακού δικαιώματος της Ι.Κ.Θ., σε επιμέρους τμήματα ή
64
σε όλη την παραπάνω έκταση, να αποτιμήσει την αξία της και να προτείνει άλλα
ακίνητα ισόποσης αξίας, για να αποδοθούν στην Ισραηλιτική Κοινότητα.
Οι μηχανικοί-μέλη της Επιτροπής συνέταξαν τεχνική έκθεση, σύμφωνα με την οποία
κατά την προσπάθεια εφαρμογής των τίτλων των πέντε (5) επιδίκων ακινήτων
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει αοριστία και ασάφεια ως προς τα όρια, γεγονός που είχε
ως αποτέλεσμα να εφαρμόζονται σε διαφορετικές θέσεις. Μετά από την στατιστική
απεικόνιση – τοποθέτηση των ακινήτων όλων των εκθέσεων, προέκυψε (με αντίθετη
γνώμη του μέλους της Επιτροπής, Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας) ότι ένα
από τα πέντε ακίνητα εμπίπτει στην περιοχή του Α.Π.Θ., με πιθανότερη θέση αυτή
που βρίσκεται πλησίον του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α..
Ακολούθως, σύμφωνα με τα από 20-7-2009 πρακτικά, η Επιτροπή πρότεινε «κατά
συμβιβασμό, την παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ισραηλιτική
Κοινότητα εκτάσεως 7.349, 37 τ.μ. αξίας 9.943.697 ευρώ», αποφαινόμενη ότι το
ανωτέρω ακίνητο εκτάσεως 8 παλαιών στρεμμάτων έχει έκταση 7.349, 37 τ.μ., και
σύμφωνα με το 3929/2.3.2009 έγγραφο της Ι΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης έχει αξία 9.943.697
ευρώ.
V. Επί της από 2-12-2009 αίτησης της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης
(Ι.Κ.Θ.) περί συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προκλήθηκε με την άσκηση
της από 21-9-1961 (αρ. κατ. 2046/1961) αγωγής της Ι.Κ.Θ. κατά του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης, υπέρ του οποίου παρενέβη το Δημόσιο με την από 5-5-1992 (αρ. κατ.
1508ΤΠ/2444/15-5-1992 πρόσθετη παρέμβασή του, το Α΄ Τμήμα του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, όπως προκύπτει από το 1915/2010 πρακτικό του, που
εγκρίθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία να
απόσχει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους από την εξέταση της προαναφερθείσας
αίτησης, επειδή είναι αναρμόδιο, καθ’ όσον το τιθέμενο ζήτημα άπτεται της άσκησης
της κυβερνητικής πολιτικής.
VI. Ενόψει των ανωτέρω ενδείκνυται η οριστική επίλυση της διαφοράς, η οποία πέραν
της αβεβαιότητας ως προς την τελική έκβασή της, δεν έχει αποκλειστικώς νομική
διάσταση, αλλά συνδέεται και με τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, διότι εντάσσεται στο
πλαίσιο της ευρύτερης αποκατάστασης των συνεπειών του ολοκαυτώματος, ενόψει
του γεγονότος ότι συνάπτεται με την προκληθείσα κατά τρόπο βέβηλο καταστροφή,
κατά διαταγή των αρχών κατοχής, σχεδόν του συνόλου της Ισραηλιτικής Κοινότητας
της Θεσσαλονίκης, καθώς και της συνδεδεμένης με το νεκροταφείο μακραίωνης
ιστορικής της μνήμης. Υπενθυμίζεται η διακήρυξη του Συνεδρίου στο Τερεζίν (της 26-
30.6.2009), όπου με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας διατυπώνεται η ανάγκη
διευθέτησης των ζητημάτων που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία εβραϊκών
οργανισμών την περίοδο του ολοκαυτώματος.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, η αποζημίωσή της για την αξία του ενός από
τα πέντε ακίνητα, που διεκδικεί, συνολικής έκτασης 7.349,37 τ.μ., ως προς το οποίο η
συσταθείσα από το Δημόσιο Επιτροπή, έκρινε κατά πλειοψηφία, ότι έχει δικαίωμα
κυριότητας συνολικού ποσού 9.943.697 ευρώ, όπως έκρινε η ίδια Επιτροπή, με
παραίτηση της Ι.Κ.Θ. τόσο από την ασκηθείσα αγωγή, και από το δικαίωμα για
άσκηση αγωγής. Η εξόφληση της οφειλής θα πραγματοποιηθεί με τη�� έκδοση δύο
εντόκων ομολόγων του Δημοσίου πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας. Οι
65
λεπτομέρειες για την έκδοση των ομολόγων θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης