Skip to main content

Οικονομικά όργια και συμβόλαια θανάτου

%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25BAΤου Γιάννη Ντάσκα

Με εντολή του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής Σ. Φάμελο μοιράστηκε στους βουλευτές – μέλη της εξεταστικής η επιστολήπου έλαβε από τον Ανεξάρτητο Βουλευτή και Πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος Νίκο Νικολόπουλο, που ζητά την
αποστολή νέων εγγράφων για τα δάνεια και την κλήση μαρτύρων.

H επιστολή που έχει βαρύτατο περιεχόμενο και φυσικά δεν θα δει το φως της δημοσιότητας σε “συστημικά” ΜΜΕ βοηθά τα μάλα για να αντιληφθεί κανείς τι συμβαίνει και γιατί η μεγίστη λύσσα του συστήματος απέναντι σε μία κυβέρνηση που έχει αφήσει σε μια πλαδαρή ΕΡΤ, να δώσει στον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει…Η επιστολή έχει ως εξής και αξίζει να τη διαβάζετε σε συνέχειες γιατί έτσι θα καταλάβαετε τι συμβαίνει γύρω σας και όχι διαβάζοντας το …ΒΗΜΑ.

Ας σημειώσουμε ότι ένας Αλβανός με τό όνομα Ολτι Ντούλτσε συνελήφθη στα Σκόπια και εκδόθηκε στην Ελλάδα.Ομολόγησε ότι εκτελούσε συμβόλαιο θανάτου της εταιρείας ΕΝΕΡΓΚΑ και πρυβολόλησε τον δικηγόρο της ΔΕΗ Αντωνόπουλο,έξω απο τη βίλα του. Η Βίλα βρίσκεται στο θέρετρο της Πεντέλης δίπλα στη βίλα του παρουσιαστή-αγωνιστή Γιώργου Παπαδάκη, του οποίου οι κάμερες ασφαλείας(…) κατέγραψαν τη σκηνή της απόπειρας δολοφονίας.

Η ΕΝΕΡΓΚΑ (καμία σχέση με τον Βασ. Μηλιώνη) δικάζεται αυτό τον καιρό και αρκετοί θυμούνται την δόλια εμπλοκή των SMS ανθρώπους της και εξαιτίας των οποίων κλήθηκε ως μάρτυρας εξ απαλών ονύχων στην ανάκριση ο συμμετέχων στα sms Σταύρος Ψυχάρης, που είπε ότι απλώς διασκέδαζε τις απαιτήσεις των ανθρώπων της εταιρείας αυτής για τους οποίους ο εισαγγελέας ζήτησε βαρύτατες καταδίκες και την αθώωση του Μηλιώνη.

Ούτε αυτά πιθανόν θα διαβάσετε στη “μία εφημερίδα που υπάρχει για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας” ,ούτε την επιστολή Νικολόπουλου που έχει ως εξής:
Κύριο Σωκράτη Φάμελλο
Πρόεδρο εξεταστικής επιτροπής
Για την διερεύνησης δανειοδότησης κομμάτων και ΜΜΕ
Κύριε Πρόεδρε,


Σε συνέχεια της από 26/09/2016 επιστολής μου και των όσων ζητούσα με αυτή, δια της
παρούσης βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σας αναφέρω ότι, δυστυχώς, παρά κάθε
φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλετε, η Εξεταστική Επιτροπή την οποία προεδρεύετε δεν
έχει ακόμη εκπληρώσει την αποστολή της ως προς την πλήρη, αντικειμενική,
εμπεριστατωμένη και σε βάθος έρευνα, ώστε να μην αφήσει σκιές ως προς τη λειτουργία της,
επειδή, μέχρι και σήμερα, τρεις ολόκληρες εβδομάδες μετά την από 26/09/2016 επιστολή
μου, η Τράπεζα της Ελλάδος και οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες, εντελώς προκλητικά, δεν
έχουν ακόμη αποστείλει, ως όφειλαν, στην Εξεταστική Επιτροπή, τα εξής :

1) Την απάντηση της ATTICA BANK επί της ήδη διαβιβασθείσας στην Επιτροπή
έκθεσης ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM), προκειμένου
να λάβουμε γνώση των θέσεων της τράπεζας επί των ισχυρισμών της ΤτΕ και του διοικητή
της κου Γιάννη Στουρνάρα.

2) Τις εκθέσεις ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM), τις
αντίστοιχες με αυτή της ATTICA BANK, για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες.

3) Όλες τις αναλυτικές, ανά τράπεζα εκθέσεις ελέγχου της BLACKROCK SOLUTIONS
2011 και 2014, για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες και για την ATTICA BANK.

4) Όλες τις σχετικές επιστολές και τα έγγραφα που αφορούν τις κατά νόμο αναγγελίες των
εκχωρήσεων των μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και
του ΠΑΣΟΚ, που χρηματοδοτήθηκαν από την ATTICA BANK, μαζί με τις κατά αναγγελία
απαντήσεις των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που, αντί να ελέγξουν, ως όφειλαν, δήλωναν
αναρμόδιες να απαντήσουν.

5) Τα ανά συστημική τράπεζα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια και τα πάσης φύσης
χρηματοδοτικά ανοίγματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών προς τις εταιρείες που
αναφέρονται σχετικά στο ανωτέρω πόρισμα για την ATTICA BANK, καθώς επίσης και τα
αντίστοιχα στοιχεία που αφορούν τα πάσης φύσης ληξιπρόθεσμα, ρυθμισμένα και κόκκινα
δάνεια άνω του 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η χρηματοδοτική
πολιτική της ATTICA BANK ήταν καλύτερη ή χειρότερη από τις αντίστοιχες των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, ειδικότερα δε ως προς το ζήτημα της λήψης, της στάθμισης και της
επάρκειας των καλυμμάτων και των πάσης φύσης εξασφαλίσεων επί του αναληφθέντος
πιστωτικού κινδύνου. Στα ανωτέρω στοιχεία να περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση και τα
πάσης φύσης “μετοχοδάνεια” που χορηγήθηκαν για συμμετοχή στις αυξήσεις των μετοχικών
κεφαλαίων όλων των ανωτέρω τραπεζών.

6) Τα αντίστοιχα του σημείου (5) στοιχεία που αφορούν στα δάνεια της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ευθύνες των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών έναντι της ATTICA BANK, ως προς το ζήτημα των διπλοεκχωρήσεων
και των τριπλοεκχωρήσεων των κρατικών χρηματοδοτήσεων του προϋπολογισμού, σχετικά
με την υποχρεωτική ενημέρωση του αρχείου της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, των υποχρεωτικών κατά
νόμο αναγγελιών των ανωτέρω εκχωρήσεων και των σχετικών δηλώσεων των εκπροσώπων
των ανωτέρω κομμάτων στην ATTICA BANK ως προς τη δυνατότητα εκχώρησης των
ανωτέρω, επίμαχων, μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων, αφού από το ήδη
διαβιβασθέν στην Επιτροπή μας υλικό προκύπτει ότι, η ATTICA BANK, ήταν χρονολογικά η
τελευταία τράπεζα στην οποία κατέληγαν οι ανωτέρω, παράνομες, διπλοεκχωρήσεις και
τριπλοεκχωρήσεις, με αποτέλεσμα έτσι να ζημιώνεται από τις πάσης φύσης, προγενέστερες,
παράνομες και παράτυπες πράξεις και παραλήψεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και
των εκπροσώπων της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ.

7) Τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του
ΠΑΣΟΚ και, ιδιαίτερα, των λογαριασμών όψεως του ΠΑΣΟΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ,
προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευση των εισπράξεων και η κατεύθυνση των πληρωμών
και, ειδικότερα, οι αποδέκτες των επιταγών εκδόσεως των ανωτέρω κομμάτων, καθώς και οι
κατά περίπτωση οπισθογράφοι τους και οι εισπράξαντες αυτές, μετά από καταγγελίες που
περιήλθαν στο γραφείο μου περί διακίνησης μαύρου πολιτικού χρήματος και νομιμοποίησης
εσό��ων από παράνομες κομματικές δραστηριότητες, δια των ανωτέρω τραπεζικών
λογαριασμών.
Επίσης, δεν έχουν ακόμη κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Εξεταστική
Επιτροπή οι εξής :

Οι κκ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΩΡΤΣΙΑΣ και ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ, προκειμένου να
διερευνηθεί ο ρόλος τους ως προς τις πανομοιότυπες καταθέσεις τους ενώπιον του
Οικονομικού Εισαγγελέα κου Ιωάννη Δραγάτση και να διαπιστωθεί αν αυτές τους
υπαγορεύθηκαν ή, έστω, τους υποδείχθηκαν, προκειμένου έτσι να οδηγηθεί στο
αρχείο η σχετική δικογραφία με τα δάνεια των κομμάτων.

Ο κος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΔΑΡΗΣ, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της ATTICA
BANK, εκτελεστικό μέλος, ο οποίος, λόγω της οκταετούς τουλάχιστον θητείας του
στην τράπεζα, είναι ο μόνος που γνωρίζει “πρόσωπα και πράγματα” και, έτσι, μπορεί
να συνδράμει το έργο της Επιτροπής μας, αφού είναι κατά τεκμήριο ο μόνος που
μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που προέκυψαν από την ανωτέρω
έκθεση ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM) επί της
ATTICA BANK.

Ακόμη, σε συνέχεια της κατάθεσης του διοικητή της ΤτΕ κου Γιάννη Στουρνάρα στην
Εξεταστική Επιτροπή και μετά τα νέα ζητήματα που προέκυψαν από αυτή, αλλά και στα
πλαίσια της τρέχουσας, καταιγιστικής πλέον επικαιρότητας ως προς τα δάνεια των
κομμάτων και των ΜΜΕ και της σωρείας των τραπεζικών σκανδάλων που
καταγγέλλουν καθημερινά πρώην τραπεζικά στελέχη, συλλογικότητες και απλοί πολίτες,
ως προς την ανωτέρω έκθεση τ��υ SSM για την ATTICA BANK, καταγγέλλεται
πρωτοφανές ελεγκτικό σκάνδαλο «ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ».

Πράγματι, όπως καταγγέλλει το «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ» με δημοσίευμα στον διαδικτυακό
τόπο [https://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2016/10/attica-bank.html], η ανωτέρω μεθόδευση
οδήγησε στο πάγωμα των χορηγήσεων στην ATTICA BANK, τη διαβίβαση της ανωτέρω
έκθεσης στη Βουλή και την Εισαγγελία και το διορισμό της απολύτως ελεγχόμενης
σημερινής διοίκησης της τράπεζας από την ΤτΕ, προκειμένου να οδηγηθεί η τράπεζα σε φυγή
καταθέσεων, σε κρίση ρευστότητας και, έτσι, σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, στην οποία, ο κος
Γιάννης Στουρνάρας, θα επιτρέψει να συμμετέχουν μόνον οι μέτοχοι της δικής του επιλογής
και προτίμησης, παραβιάζοντας ευθέως – κατά δική του δήλωση, καταθέτοντας ως μάρτυρας

στην ανωτέρω Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ακόμη και την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία, που επιτρέπει στο ΤΣΜΕΔΕ τη συμμετοχή του ως μέτοχος πλειοψηφίας στην
ATTICA BANK.

Απώτερος σκοπός της ανωτέρω μεθόδευσης, όπως πολλές φορές έχει καταγγελθεί από
αρκετούς Βουλευτές διαφορετικών κομμάτων, φέρεται να είναι ο αφελληνισμός και, πιθανόν,
ακόμη και η εξαφάνιση από τον εθνικό τραπεζικό χάρτη, με τις ίδιες μάλιστα μεθοδεύσεις που
οδήγησαν στην εξαφάνιση της τράπεζας PROBANK, και της τελευταίας μη συστημικής και
εκτός ΤΧΣ ελληνικής τράπεζας, αμιγώς ελληνικών συμφερόντων, για να μη διαθέτει έτσι η
Ελληνική κυβέρνηση έναν καθαρά εθνικό και μη ελεγχόμενο από τις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο, τραπεζικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό βραχίονα, προκειμένου έτσι να
αναγκάζεται κάθε φορά να συνθηκολογεί με τις χρηματοπιστωτικές και νομισματικές
επιταγές των Θεσμών και της ΤτΕ.

Όπως αποκάλυψα την 10/10/2016, στην Εξεταστική Επιτροπή, κατά την εξέταση του
διοικητή της ΤτΕ κου Γιάννη Στουρνάρα, στις σελίδες 63 και 64 του ανωτέρω πορίσματος
του SSM, κρύβεται το «μαύρο κουτί» του ελεγκτικού εφευρήματος της πλασματικής
υποτιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου στην ATTICA BANK, αφού από τις σελίδες 63
και 64 του ανωτέρω πορίσματος προκύπτει ότι η υποτιμολόγηση διαπιστώθηκε, όχι σε σχέση
με την εγκεκριμένη πολιτική τιμολόγησης της τράπεζας, δηλαδή αυτής που περιγράφεται στο
από 17/02/2014 αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο του Δ.Α.Π. (Δελτίο Αποδοτικότητας Πελάτη),
που εγκρίθηκε από την ALCO την 15/11/2013, αλλά σε σχέση με ένα θεωρητικό μοντέλο
ιδανικής τιμολόγησης MATRIX, που δεν έχει σχέση ούτε με την πραγματικότητα και την
αγορά, ούτε με την κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική της τράπεζας,
δηλαδή την επίσημη, που είναι και η μοναδική.

Έτσι, η διαπιστωθείσα, δήθεν υποτιμολόγιση, είναι πλασματική και συνιστά ένα πρωτοφανές
εφεύρημα των ελεγκτών, που δεν στηρίζεται στα πραγματικά περιστατικά της μοναδικής,
επίσημης και εγκεκριμένης τιμολόγησης της τράπεζας, αλλά στις θεωρίες συνωμοσίας ενός
ανύπαρκτου στην πραγματικότητα, ιδανικού, θεωρητικού μόνο μοντέλου τιμολόγησης.
Το τραγικότερο όμως όλων είναι ότι, κατά το ανωτέρω πόρισμα, η ATTICA BANK τελικά
τιμωρήθηκε από τον SSM και την ΤτΕ, επειδή αποφάσισε να στηρίξ��ι τις δανειοδοτούμενες
επιχειρήσεις της κατά την περίοδο της κρίσης, μειώνοντάς τους τα επιτόκια, προκειμένου
έτσι, τα δάνειά τους, αντί να κοκκινίσουν, να παραμείνουν ενήμερα.

Δηλαδή, αντί η τράπεζα να επιβραβευθεί, οδηγήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή και στον
Εισαγγελέα, με κύριο επιχείρημα τη δήθεν μεγάλη υποτιμολόγιση του πιστωτικού της
��ινδύνου, που εντοπίστηκε στη διαφορά του 0,14%, μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων
του συνόλου του τραπεζικού συστήματος και του αντίστοιχου της ATTICA BANK. Με
4,79% τιμολογούσε η ATTICA BANK, έναντι 4,93% του συνόλου του τραπεζικού
συστήματος, κε Πρόεδρε. Αυτό λοιπόν, το 0,14% της διαπιστωθείσας, πλασματικής κατ’
ουσία υποτιμολόγισης, αποτέλεσε το λόγο της αποστολής του ανωτέρω πορίσματος του SSM
στην Εξεταστική Επιτροπή και στον Εισαγγελέα.

Δεν θα διαφύγει όμως της προσοχής σας ότι, οι ανωτέρω καταγγελλόμενες μεθοδεύσεις
κατά της ATTICA BANK, καθίστανται ακόμη πιο ύποπτες τη στιγμή που δεν έχουν
ακόμη απαντηθεί τα ερωτήματα που έθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή, με την
ανωτέρω, από 26/09/2010 επιστολή μου και, ειδικότερα :
Επειδή, μέχρι σήμερα δεν έχει στείλει η ΤτΕ στη Βουλή τα πορίσματα και τις
εκθέσεις ελέγχου του Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (SSM), τις
αντίστοιχες με αυτή της ATTICA BANK, για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες,
καθώς επίσης και όλες τις αναλυτικές, ανά τράπεζα εκθέσεις ελέγχου της
BLACKROCK SOLUTIONS 2011 και 2014, για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες.
Επειδή, ο δι��ικητής της ΤτΕ κος Γιάννης Στουρνάρας, δεν έστειλε όλα τα πορίσματα
αυτά στον Εισαγγελέα, όπως έπραξε με το αντίστοιχο της ATTICA BANK. Ήταν
μήπως τα πορίσματα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών καλύτερα από αυτό της
ATTICA BANK;

Επειδή, μέχρι και σήμερα, στην ATTICA BANK, δεν συνεδριάζει η επιτροπή
πιστοδοτήσεων, με αποτέλεσμα στο τέλος του μήνα να κινδυνεύουν να μην
ανανεωθούν τα όρια των πελατών της και, έτσι, δεκάδες επιχειρήσεις, μικρές,
μεσαίες και μεγάλες, να κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα. Αυτό όμως θα
αναγκάσει την τράπεζα να οδηγηθεί άμεσα σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, στην οποία ο
διοικητής της ΤτΕ κος Γιάννης Στουρνάρας θα επιτρέψει να συμμετέχουν μόνον οι
μέτοχοι της δικής του επιλογής και προτίμησης και, σε κάθε περίπτωση, όχι το
ΤΣΜΕΔΕ, όπως ρητά και κατηγορηματικά ανέφερε κατά την εξέτασή του ως
μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή κατά την 10/10/2016, με αποτέλεσμα τον
αφελληνισμό της ATTICA BANK, για να μη διαθέτει έτσι η κυβέρνηση έναν αμιγώς
ελληνικό και μη ελεγχόμενο από Βρυξέλλες και Βερολίνο, τραπεζικό, επενδυτικό και
αναπτυξιακό βραχίονα.

Επειδή, κατά την ανωτέρω, από 10/10/2016, ένορκη κατάθεσή του ως μάρτυρας στην
Εξεταστική Επιτροπή, ο διοικητής της ΤτΕ κος Γιάννης Στουρνάρας φέρεται να
διέπραξε το αδίκημα της ψευδορκίας, όταν διαβεβαίωσε μπροστά στα μάτια όλων
μας το σώμα ότι, η φυγή καταθέσεων (bank run) από την ATTICA BANK, κατά το
πρόσφατο διάστημα των γεγονότων του ανωτέρω πορίσματος του SSM, ανήλθε σε
70.000.000 ευρώ ενώ, στην πραγματικότητα, αυτή καταγγέλλεται ότι ξεπέρασε τα
200.000.000 ευρώ, με αποτέλεσμα έτσι να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ασφάλεια
των καταθέσεων, η ρευστότητα και η αξιοπιστία της τράπεζας στην αγορά, ενώ όλα
αυτά δεν θα είχαν ποτέ συμβεί αν η ΤτΕ του κου Γιάννη Στουρνάρα δεν είχε προβεί
στις ανωτέρω μεθοδεύσεις κατά της ATTICA BANK και, μά��ιστα, την ώρα που
καλύπτει με πρωτοφανή προκλητικότητα τις ανταγωνίστριες της, συστημικές
τράπεζες, των οποίων, τις ανωτέρω εκθέσεις ελέγχου του SSM και της
BLACKROCK, όχι μόνο δεν τις διαβίβασε στον Εισαγγελέα, αλλά, επιπλέον, δεν
τολμά μέχρι και σήμερα, μετά και το από 26/09/2016 σχετικό αίτημά μου, ούτε
ακόμη να τις διαβιβάσει, ως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
Ταυτόχρονα όμως κε Πρόεδρε, τις τελευταίες ημέρες, τραπεζικές πηγές μου
καταγγέλλουν ότι υφίσταται σημαντικό ζήτημα σχετικά με τις εκθέσεις των
MONITORING TRUSTEΕS των 4 συστημικών τραπεζών για την περίοδο από
01/01/2016 μέχρι και σήμερα, δηλαδή τις εκθέσεις των διεθνών ελεγκτικών εταιρειών
που κάνουν τις αξιολογήσεις και τις σχετικές εισηγήσεις στα ζητήματα
αναδιαρθρώσεων, αναχρηματοδοτήσεων και διαγραφών μεγάλων δανείων.

Βοά όλη η αγορά για το πάρτι που έχει στηθεί με τις προκλητικές αναδιαρθρώσεις,
αναχρηματοδοτήσεις και διαγραφές σε μεγάλα δάνεια άνω των 10.000.000 ευρώ, καθώς και
με τη διαχείριση των ΜΧΑ (Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα), την ώρα που η ΤτΕ και ο
Γιάννης Στουρνάρας κάνουν πως δεν έχουν ακούσει τίποτα. Και, ακόμη, καταγγέλλονται και
διαγραφές δανείων στελεχών και μελών διοικήσεων στις τέσσερεις συστημικές τράπεζες από
το 2010, για τα οποία πάλι η ΤτΕ κάνει πως δεν έχει ακούσει κάτι. Κάποιοι λοιπόν, μέσα από
τις τράπεζες, έχουν διαγράψει προσωπικά στεγαστικά τους δάνεια και δάνεια για Φ/Β και
αιολικά πάρκα.

Έχει λοιπόν ελέγξει η ΤτΕ τα σχετικά πρακτικά ΔΣ με τα οποία έγιναν αυτές οι διαγραφές;
Διασταυρώθηκαν τα ονόματα των υπογραφόντων τα πρακτικά με τις διαγραφές, για να
διαπιστωθεί ποιοι υπογράφουν και ποιών τα δάνεια διαγράφονται;
Έχει διαβάσει η ΤτΕ, ως έχει υποχρέωση, τις εισηγήσεις των MONITORING TRUSTEΕS
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών; Αληθεύει, ναι ή όχι, ότι όλα τα γνωστά και μη
εξαιρετέα μεγάλα σπίτια των Αθηνών, έχουν πολλά Δις κόκκινων δανείων, τα οποία
αναχρηματοδοτούν και αναδιαρθρώνουν προκλητικά, παραβιάζοντας κάθε νομοθετικό
πλαίσιο και κανονιστική πράξη της ΤτΕ, με τη συγκάλυψη των MONITORING TRUSTEΕS
και των διοικήσεων των τραπεζών;
Στο πόρισμά για την Τράπεζα Αττικής, στιγματίστηκε η διπλή μόχλευση που
χρησιμοποιήθηκε στην ΑΜΚ για 60.000.000 περίπου ευρώ.

Μπορεί λοιπόν να μας πει η ΤτΕ τι έγινε αντιστοίχως στις τεσσερεις συστημικές τράπεζες;
Πόσα Δις διπλής μόχλευσης κάλυψαν τις δικές τους ΑΜΚ; Και γιατί αυτές οι περιπτώσεις δεν
καταγγέλθηκαν και δεν οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα;
Μου καταγγέλλουν ακόμη ότι, σε μεγάλη συστημική τράπεζα, εκτός από τη διπλή μόχλευση,
έχει προκύψει και ένα άλλ��, πρωτοφανές σκάνδαλο σχετικά με την ΑΜΚ.
Ότι δηλαδή, πωλήθηκε πακέτο κόκκινων δανείων σε γνωστό Έλληνα εφοπλιστή για
300.000.000 ευρώ και, στη συνέχεια, η τράπεζα το επαναγόρασε για 500.000.000 ευρώ, με
μοναδικό σκοπό να χρησιμοποιήσει τη διαφορά του υπερτιμήματος των 200.000.000
ευρώ για τη συμμετοχή του ιδίου εφοπλιστή στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Και ότι κατά τη διάρκεια της δ��ακράτησης του πακέτου αυτού από τον ανωτέρω, πριν
την επαναγορά του από την τράπεζα, έγιναν «χρυσές δουλειές με το αζημίωτο», αφού
μέρος των δανείων του πακέτου κουρεύτηκαν, αναδιαρθρώθηκαν και διαγράφηκαν
προκλητικά.

Τα στοιχεία της τράπεζας και του εφοπλιστή είναι στη διάθεσή σας.
Τα έχει ελέγξει αυτά η ΤτΕ και ο διοικητής κος Γιάννης Στουρνάρας, ως έχουν υποχρέωση;
Ή μήπως εντάσσεται στον θεσμικό ρόλο της ΤτΕ και του διοικητή της, να επιτρέπουν σε
κάποιους να οδηγούν τους δυστυχείς Έλληνες δανειολήπτες να γίνονται εν αγνοία τους
μπροστινοί και οχήματα σε τραπεζικές απάτες και ξεπλύματα χρήματος, προς όφελος πάντα
των γνωστών λίγων και ευνοουμένων δανειοληπτών του τραπεζικού μας συστήματος, όπως
τα κόμματα και τα ΜΜΕ;

Κύριε Πρόεδρε, σας καταγγέλλω όλα τα ανωτέρω, επειδή αφορούν τη διαχειριστική
περίοδο του κου Γιάννη Στουρνάρα στην ΤτΕ και, έτσι, φέρει ο ίδιος ακέραια την
ευθύνη και σας ενημερώνω ότι, παράλληλα, έχω καταθέσει και σχετική ερώτηση στον
Πρωθυπουργό κο Αλέξη Τσίπρα, επειδή υφίσταται τεράστιο ζήτημα αστικών και
ποινικών ευθυνών για τους MONITORING TRUSTEΕS, που επειδή λογοδοτούν σε
πολύ μεγάλα, υπερεθνικά φόρα, θα αναγκαστούν να δώσουν ελληνικά ονόματα και
διευθύνσεις, για να γλυτώσουν τις δικές τους ευθύνες.

Μπορεί, τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα, να οδηγήσουν μέχρι και σε ζήτημα μομφής
στο πρόσωπό του διοικητή της ΤτΕ κου Γιάννη Στουρνάρα, ενώπιον της ίδιας της ΕΚΤ.
Ειδικά τώρα που, χάρη στο έργο αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, οι Οικονομικοί
Εισαγγελείς κκ Αθανασίου και Δραγάτσης, φαίνεται να βγάζουν επί τέλους από το αρχείο τη
δικογραφία για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και, έτσι, ο εκλεκτός του κου Γιάννη
Στουρνάρα, που κρίθηκε κατάλληλος για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην
ATTICA BANK, κος Θεόδωρος Πανταλάκης, θα βρεθεί κατηγορούμενος για
κακουργηματική απιστία, όπως αναφέρει, ρητά και κατηγορηματικά το πόρισμα Καλούδη.
Δεν γνώριζε λοιπόν ο κος Γιάννης Στουρνάρας την εμπλοκή Πανταλάκη στο πόρισμα
Καλούδη; Ούτε ακόμη την εμπλοκή του στην έρευνα που διεξάγεται για το σκάνδαλο της
πλαστογράφησης του ισολογισμού της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (Θυγατρικής της Εθνικής Κτηματικής
Τράπεζας), που ο κατά Στουρνάρα κατάλληλος κος Πανταλάκης τον υπογράφει ως διευθύνων
σύμβουλος;

Τέλος κε Πρόεδρε, πριν λίγες μόλις ημέρες, την 14/10/2016, προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα
σχετικά με τα δάνεια της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η οποία,
αφού είχε προηγουμένως καταγγείλει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις, κατά την
ανωτέρω ημερομηνία κατέθεσε τακτική αγωγή κατά της ΝΔ, για το σύνολο των,
επίσημα πλέον, κόκκινων δανείων της, των οποίων το ληξιπρόθε��μο υπόλοιπο ανέρχεται
σήμερα στο συνολικό ποσό των 160.000.000,00 ευρώ.

Πέρα του γεγονότος ότι, η εξέλιξη αυτή καταρρίπτει πλήρως τις πρόσφατες, ψευδείς κατά τα
πραγματικά περιστατικά, διαβεβαιώσεις του Προέδρου της ΝΔ, κου Κυριάκου Μητσοτάκη,
περί της δήθεν εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της ΝΔ, στις οποίες προέβη κατά
την πρόσφατη συζήτηση για τη δια��λοκή και τη διαφθορά στη Βουλή, οι οποίες, αν είχαν
γίνει ενώπιόν μας, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, σήμερα ο κος Κυριάκος
Μητσοτάκης θα ήταν κατηγορούμενος για ψευδορκία, προέκυψε ένα ακόμη σημαντικό
ζήτημα μεγάλου νομικού ενδιαφέροντος, αφού, κατά δήλωση της, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
προτίθεται να πράξει ομοίως και για τα ήδη καταγγελμένα κόκκινα δάνεια του ΠΑΣΟΚ.

Εν προκειμένω λοιπόν, όπως καταγγέλλει το «Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ» με δημοσίευμα
στον διαδικτυακό τόπο [https://kinima-ypervasi.blogspot.gr/2016/10/blog-
post_60.html#more], η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ λειτούργησε χαριστικά υπέρ της ΝΔ
επειδή, σε αντίθεση με ότι πράττει καθημερινά κατά των χιλιάδων απελπισμένων
Ελλήνων δανειοληπτών, δεν προχώρησε σε έκδοση διαταγής πληρωμής κατά της ΝΔ
αλλά, αντιθέτως, επέλεξε τον βελούδινο δρόμο της αγωγής, που θα οδηγήσει σε εκτέλεση
μετά από πολλά χρόνια, προστατεύοντας έτσι τη ΝΔ από τον κίνδυνο του άμεσου
πλειστηριασμού, τρεις ημέρες μετά την επίδοση της εναντίον της διαταγής πληρωμής
και της άμεσης, αυθημερόν δέσμευσης, των τραπεζικών λογαριασμών της.

Κύκλοι μάλιστα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ διέρρευσαν στα ΜΜΕ ότι η χαριστική αυτή
συμπεριφορά οφείλεται στο γεγονός ότι, η επίδοση διαταγής πληρωμής δημιουργεί
«πολιτειακό ζήτημα», επειδή έτσι μπλοκάρονται αυτόματα οι τραπεζικοί λογαριασμοί της
ΝΔ, ήτοι του πολιτειακού θεσμού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα την
πλήρη αδυναμία λειτουργίας του κόμματος. Αντίθετα, η κατάθεση αγωγής, παρέχει κατά το
νέο ΚΠολΔ στη ��Δ το περιθώριο των 100 ημερών για την κατάθεση των προτάσεων και,
ακόμη, άλλες 100 ημέρες για την εκδίκαση και την έκδοση την απόφασης, η οποία, ωστόσο,
επειδή θα είναι εφέσιμη, δεν θα δημιουργήσει τελεσιδικία, με αποτέλεσμα, έτσι, η
μακροχρόνια εκκρεμοδικία, να προστατέψει τη ΝΔ από τον κίνδυνο του πλειστηριασμού και
της συνολικής δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών της.

Δηλαδή, την ώρα που χιλιάδες δανειολήπτες της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, αλλά και των
υπολοίπων ελληνικών τραπεζών, βρίσκονται κάθε Τετάρτη αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των
πλειστηριασμών, με τα χημικά και τα ΜΑΤ, στα Ειρηνοδικεία όλης της Ελλάδας, την ώρα
που χάνονται σπίτια βιοπαλαιστών για λίγα χιλιάρικα, την ώρα που δεσμεύονται καθημερινά
χιλιάδες λογαριασμοί φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων για οφειλές στις τράπεζες, το
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, την ώρα που καταργήθηκε ακόμη και η οριζόντια,
εξωδικαστική προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, την ίδια αυτή ώρα, το
πολιτικό και το τραπεζικό σύστημα, βρήκαν πάλι τον τρόπο να αλληλοπροστατευθούν και να
αλληλοκαλυφθούν, το καθένα για τις ευθύνες του;

Μετά από αυτά, έχουμε ακόμη το θράσος κε Πρόεδρε να ρωτάμε, εμείς οι Βουλευτές,
γιατί οι Πολίτες δεν έχουν πλέον καμία εκτίμηση και καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό
και το τραπεζικό σύστημα; Έχουν άδικο οι Πολίτες να θεωρούν δεδομένη τη διαπλοκή
όλων με όλους, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοιες προκλητικές μεθοδεύσεις και,
μάλιστα, μεσούσης της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής και ενώ οι Οικονομικοί
Εισαγγελείς φαίνεται ότι ετοιμάζονται να βγάλουν από το αρχείο τη δικογραφία του
πορίσματος Καλούδη για τα δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ;

Πόση αλαζονεία, πόση ντροπή και πόση διαπλοκή θα χωρέσει ακόμη εδώ μέσα, στο κτίριο
της Βουλής των Ελλήνων, που από «Ναό της Δημοκρατίας» κάποιοι το κατάντησαν ένα
σύγχρονο «Ναό του Σολομώντος», όπως αυτόν της αρχαίας Ιερουσαλήμ, όπου η
εμπορευματοποίηση της λατρείας γινόταν με την ανοχή και την άδεια της θρησκευτικής
ηγεσίας, αποφέροντας μεγάλα κέρδη στον αρχιερέα, τους ιερείς και τους άλλους παράγοντες
του Ναού; Και τι θα κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι Βουλευτές κε Πρόεδρε; Θα περιμένουμε να
περάσει το περιστύλιο ένας νέος Ιησούς, να πάρει στα χέρια του το μαστίγιο και να εκδιώξει
από τα έδρανα της Βουλής τους εμπόρους της πολιτικής, σαν αυτούς που πουλούσαν βόδια,
πρόβατα και περιστέρια και σαν τους αργυραμοιβούς, που καθόταν, όπως καλή ώρα σήμερα
εδώ, στα έδρανα της Βουλής, πίσω από τους πάγκους στο Ναό του Σολομώντος;

Επειδή λοιπόν κε Πρόεδρε, τουλάχιστον εγώ, δεν πρόκειται να καθίσω με σταυρωμένα
τα χέρια, περιμένοντας τον από μηχανής θεό ή κάποιο θαύμα, με την παρούσα ζητώ εκ
νέου, η Τράπεζα της Ελλάδος, η ATTICA BANK και οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες,
να αποστείλουν αμέσως, ως έχουν υποχρέωση, στην Εξεταστική Επιτροπή, η οποία
υπενθυμίζω προς κάθε κατεύθυνση ότι εκτελεί χρέη ανακριτή, όλα όσα ζητούσα με την
από 26/09/2016 επιστολή μου, όπως επαναλαμβάνονται αναλυτικά στην παρούσα και,
επιπλέον, μετά τις ανωτέρω εξελίξεις και καταγγελίες, να αποστείλουν συμπληρωματικά
και τα εξής :

1. Την αναλυτική κίνηση και τα σημερινά υπόλοιπα των λογαριασμών της «Ομάδας 5»
των καταθέσεων, που τηρεί κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών
(ΚΛΣΤ) η ATTICA BANK, από την 10/09/2016 μέχρι και σήμερα, ήτοι
αναλυτικότερα του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 50 ΚΛΣΤ «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ», που
παρακολουθείται µέσω των δευτεροβαθμίων λογαριασµών 50.00 Ιδιωτών, 50.01
Εταιρειών, 50.02 ∆ηµοσίων Οργανισµών, 50.03 ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων, 50.04
Πιστωτικών Ιδρυµάτων, 50.11 Τρεχούµενοι Λογαριασµοί Καταθέσεων και 50.98
Λοιπές Καταθέσεις, του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 51 ΚΛΣΤ «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ», που παρακολουθείται μέσω των δευτεροβάθμιων λογαριασμών
51.00 Απλές, 51.01 Με Προειδοποίηση, 51.02 Στεγαστικού Ταµιευτηρίου, 51.03
Ταµιευτηρίου Νεότητας και 51.98 Λοιπές Καταθέσεις Ταµιευτηρίου, του
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 52 ΚΛΣΤ «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ
ΟΜΟΛΟΓΑ», που παρακολουθείται μέσω των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 52.00
Ιδιωτών, 52.01 Εταιρειών, 52.02 ∆ηµοσίων Οργανισµών, 52.03 ∆ηµοσίων
Επιχειρήσεων, 52.04 Πιστωτικών Ιδρυµάτων, 52.11 Ειδικές Προθεσµιακές
Καταθέσεις, 52.49 Λοιπές Καταθέσεις και 52.50 Τραπεζικά Οµόλογα και, τέλος, του
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 53 ΚΛΣΤ «ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ», που
παρακολουθείται μέσω των δευτεροβάθμιων λογαριασμών 53.00 ∆εσµευµένες
Καταθέσεις Ιδιωτών-Εταιρειών, 53.01 ∆εσµευµένες Καταθέσεις Δηµοσίων
Οργανισµών, 53.02 ∆εσµευµένες Καταθέσεις Δηµοσίων Επιχειρήσεων, 53.03
∆εσµευµένες Καταθέσεις Πιστωτικών Ιδρυµάτων, 53.04 ∆εσµευµένες Καταθέσεις
Όψεω�� Κατοίκων Εξωτερικού, 53.05 ∆εσµευµένες Καταθέσεις Προθεσµίας
Κατοίκων Εξωτερικού, 53.09 Λοιπές Δεσµευµένες Καταθέσεις, 53.10 Καταθέσεις για
Εγγύηση Ιδιωτών-Εταιρειών, 53.11 Καταθέσεις για Εγγύηση Δηµοσίων Οργανισµών,
53.12 Καταθέσεις για Εγγύηση Δηµοσίων Επιχειρήσεων, 53.13 Καταθέσεις για
Εγγύηση Πιστωτικών Ιδρυµάτων, 53.19 Λοιπές Καταθέσεις για Εγγύηση, 53.20
Ειδικές Καταθέσεις Κεντρικής Τράπεζας και 53.30 Καταθέσεις Διατραπεζικής
Αγοράς, προκειμένου να διαπιστώσουμε το μέγεθος της φυγής των καταθέσεων
(bank run) που προκλήθηκε στην ATTICA BANK, από τις ανωτέρω πράξεις και
παραλήψεις της ΤτΕ και του διοικητή της κου Γιάννη Στουρνάρα, αν δηλαδή αυτή
περιορίστηκε στα 70.000.000,00 ευρώ, όπως διαβεβαίωσε ενόρκως την Εξεταστική
Επιτροπή ο κος Γιάννης Στουρνάρας ή αν αυτή ξεπέρασε τα 200.000.000,00, όπως
καταγγέλλουν καλά ενημερωμένοι κύκλοι της αγοράς και, έτσι, να διαπιστωθεί αν
σήμερα κινδυνεύει η ασφάλεια των καταθέσεων, η ρευστότητα και η αξιοπιστία της
τράπεζας στην αγορά και αν, κατά τα ανωτέρω, ο διοικητής της ΤτΕ διέπραξε κατά
την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής το αδίκημα της
ψευδορκίας. Επίσης, από την κίνηση και τα υπόλοιπα των ανωτέρω λογαρ��ασμών, θα
διαπιστώσουμε πότε και από που προήλθε η φυγή των καταθέσεων στην ATTICA
BANK και αν κάποιοι είχαν εσωτερική πληροφόρηση από την ΤτΕ και, έτσι,
προέβησαν σε μεγάλες μεταφορές και εμβάσματα στον ύποπτο χρόνο μεταξύ της
10/09/2016 και της 19/09/2016, προκειμένου έτσι να διαπιστώσουμε ποιοι είχαν
όφελος να υπο��ινήσουν και ποιων τα συμφέροντα τελικά εξυπηρετήθηκαν από τη
μεθόδευση του, δια της ανωτέρω έκθεσης του SSM, ελεγκτικού σκανδάλου της
πλασματικής υποτιμολόγησης του πιστωτικού κινδύνου της ATTICA BANK, που
οδήγησε κατά τα ανωτέρω την τράπεζα στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και
τον Εισαγγελέα.

2. Τα Πρακτικά Συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ της ATTICA
BANK, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν αυτή συνεδριάζει ή, έστω, από πότε έχει
να συνεδριάσει και, επίσης, να διακριβώσουμε αν κινδυνεύουν για το λόγο αυτό να
μην ανανεωθούν τα όρια των πελατών της και, έτσι, αυτοί να τιναχθούν στον αέρα,
με αποτέλεσμα η τράπεζα να οδηγηθεί αναγκαστικά σε νέα ανακεφαλαιοποίηση, ήτοι
σε αφελληνισμό της μετοχικής της βάσης ή σε απορρόφηση από κάποια εκ των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών, κατά το πετυχημένο προηγούμενο της εξαφάνισης
εν μια νυκτί της τράπεζας PROBANK, στερώντας έτσι από την κυβέρνηση και την
εθνική μας οικονομία τον τελευταίο αμιγώς ελληνικό και μη ελεγχόμενο από τις
Βρυξέλλες και το Βερολίνο, τραπεζικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό βραχίονα.

3. Τις Εισηγήσεις και τις Εκθέσεις των MONITORING TRUSTEΕS των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών, για την περίοδο από 01/01/2016 μέχρι και σήμερα, δηλαδή τις
εισηγήσεις και τις εκθέσεις των διεθνών ελεγκτικών εταιρειών που κάνουν τις
αξιολογήσεις και τις σχετικές εισηγήσεις στα ζητήματα αναδιαρθρώσεων,
αναχρηματοδοτήσεων και διαγραφών μεγάλων δανείων, προκειμένου να
διαπιστώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει με τις καταγγε��λόμενες, κατά παράβαση
κάθε νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, προκλητικές αναδιαρθρώσεις,
αναχρηματοδοτήσεις και διαγραφές σε μεγάλα δάνεια άνω των 10.000.000 ευρώ,
καθώς και με τη διαχείριση των ΜΧΑ (Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα) και να
διακριβώσουμε αν συντρέχουν αστικές και ποινικές ευθύνες, εκτός από τις διοικήσεις
των τυχόν εμπλεκομένων τραπεζών, και στην περίπτωση των MONITORING
TRUSTEES, των υπαλλήλων και των εκπροσώπων τους.

4. Τα Πρακτικά των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και
των τραπεζών που αυτές εξαγόρασαν ή απορρόφησαν, από την 01/01/2010 μέχρι και
σήμερα, προκειμένου να διαπιστώσουμε τι πραγματικά συμβαίνει με τις
καταγγελλόμενες διαγραφές δανείων στελεχών και μελών διοικήσεων από το 2010
μέχρι και σήμερα και αν κάποιοι μέσα από τις τράπεζες έχουν διαγράψει ακόμη και
προσωπικά στεγαστικά τους δάνεια και δάνεια για Φ/Β και αιολικά πάρκα,
διασταυρώνοντας τα ονόματα των υπογραφόντων τα ανωτέρω πρακτικά, με τις
πραγματοποιηθείσες διαγραφές, για να διαπιστωθεί ποιοι υπογράφουν και ποιών τα
δάνεια διαγράφονται.

5. Τις αναλυτικές καταστάσεις των μετόχων που κάλυψαν τις αυξήσεις μετοχικών
κεφαλαίων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με ειδική αναφορά στους μετόχους
που έκαναν χρήση της λεγόμενης «Διπλής Μόχλευσης», δηλαδή της λήψης,
αντιστοίχως, από τις ίδιες τις τράπεζες, στων οποίων συμμετείχαν στις αυξήσεις
κεφαλαίου, δανείων ή κάθε μορφής πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων, που
συνιστούν την άμεση ή έμμεση περίπτωση του «μετοχοδανείου», προκειμένου έτσι
να διαπιστώσουμε αν η περίπτωση αυτή αποτέλεσε εύρημα του ελέγχου του SSM
μόνο στην ATTICA BANK ή αν πρόκειται για συνήθη πρακτική, η οποία μάλιστα
χρησιμοποιείται κατά κόρον, εδώ και πολλά χρόνια, από τις τέσσερεις συστημικές
τράπεζες.

6. Αναλυτικές καταστάσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, με όλες τις πράξεις
πωλήσεων και επαναγορών πακέτων κόκκινων δανείων, τιτλοποιημένων και μη, με
ειδική αναφορά στα τιμήματα των αρχικών αγοραπωλησιών και τα αντίστοιχα
τιμήματα των επαναγορών, στα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των
αντισυμβαλλομένων, της σχέσης αυτών με τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες,
ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις των θυγατρικών τους εταιριών Plc και Ltd, που
εδρεύουν στη Μεγάλη Βρετανία ή και αλλού, των τυχόν πάσης φύσης συμβούλων
και διαμεσολαβούντων, καθώς επίσης και των προμηθειών και των εν γένει αμοιβών
τους και, ακόμη, με ειδική αναφορά στις περιπτώσεις όπου τα τυχόν υπερτιμήματα
των επαναγορών χρησιμοποιήθηκαν για να καλύψουν αυξήσεις μετοχικών
κεφαλαίων, όπως στην ανωτέρω καταγγελλόμ��νη περίπτωση, για την οποία διαθέτω
όλα τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων και, επίσης, για να διακριβώσουμε αν κατά
τη διάρκεια της διακράτησης των συγκεκριμένων αυτών πακέτων κόκκινων δανείων,

&
Μουζάλας σε Σουλτς: Ανέλαβε ενεργό ρόλο στην κρίση του προσφυγικού
πριν 7 μέρες
news Image
Πρόσκληση προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, να αναλάβει ενεργό ρόλο στο προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη, απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιος για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σε συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, ο κ. Μουζάλας παρουσίασε την κατάσταση στην Ελλάδα ζητώντας τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα εξής θέματα:

Στην τήρηση της Συμφωνίας Ε.Ε.- Τουρκίας απ’ όλες τις πλευρές, «καθώς είναι o μόνος τρόπος νόμιμης και ασφαλούς μεταφοράς προσφύγων προς την Ευρώπη».
Στη διαδικασία μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα προς ευρωπαϊκά κράτη μέλη (Relocation), ιδιαίτερα όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς η διαδικασία στην ουσία δεν λειτουργεί: Ως τα τέλη του 2016 θα έπρεπε να έχουν μετεγκατασταθεί 33.000 άνθρωποι ενώ έχουν μεταφερθεί μόνο 5.000.
Στη διαδικασία επανεγκατάστασης προσφύγων για ανθρωπιστικούς λόγους από την Τουρκία προς την Ευρώπη (resettlement) προκειμένου να περάσει το μήνυμα της νόμιμης μετάβασης στην Ευρώπη.
Στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών – αντί των επιστροφών που σήμερα πραγματοποιούνται από κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά- ο οποίος θα διευκολύνει τη επιστροφή των παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους.
Στην τροποποίηση του κανονισμού του «Δουβλίνου» για τις διαδικασίες εξέτασης ασύλου, με τρόπο που να μην ισοπεδώνει τις χώρες πρώτης υποδοχής.

Ο κ. Μουζάλας έκανε ακόμη σαφές πως η χώρα είναι αντίθετη στην ιδέα της λεγόμενης «ευέλικτης αλληλεγγύης», την οποία επικαλούνται κάποιοι από τους ευρωπαίους εταίρους προκειμένου να αποποιηθούν των ευθυνών τους για ένα πραγματικό μοίρασμα υποχρεώσεων στο προσφυγικό.

Από τη μεριά του ο κ. Σούλτς – συνεχίζει η ανακοίνωση – δήλωσε ουσιαστικά αλληλέγγυος με την Ελλάδα, τόνισε πως πολλά κράτη μέλη έχουν αφήσει στην ουσία τη χώρα μας μόνη τ��ς, και υπογράμμισε πως πρέπει να επισπευσθεί οπωσδήποτε η μετεγκατάσταση. Παράλληλα όμως, έθεσε ζήτημα καθυστέρησης των επιστροφών εκ μέρους της Ελλάδας, για το οποίο ο κ. Μουζάλας πήρε μέρος της ευθύνης που ανήκει στη χώρα μας, υπενθυμίζοντας ωστόσο την υποχρέωση οι επιστροφές να γίνονται με βάση το διεθνές δίκαιο, καθώς και την παρατηρούμενη απροθυμία των κρατών μελών, να διαθέσουν εμπειρογνώμονες στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου (EASO).

Τέλος, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε περεταίρω πληροφόρηση για μια σειρά ζητημάτων και πρότεινε την έναρξη πιο στενής συνεργασίας και συνέχειας της επικοινωνίας του με τον κ. Μουζάλα.

Χουλιαράκης: Δεν βγαίνει το πρόγραμμα της ΝΔ, στα 4 δισ. ευρώ το κόστος του
πριν 7 μέρες
news Image
Το κόστος του εναλλακτικού μείγματος της δημοσιονομικής πολιτικής που προτείνει η ΝΔ, και που στηρίζεται στην ισόποση μείωση των φόρων και των πρωτογενών δαπανών του δημοσίου φτάνει τα 4 δισ. ευρώ, εκτιμά ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης κι επισημαίνει ότι είτε θα «λεηλατήσει» τις κοινωνικές δαπάνες, είτε θα κόψει συντάξεις, ή θα αφήσει «μαύρη τρύπα».

Όπως ανέφερε αναλυτικά κατά την τοποθέτησή του, επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, η ΝΔ προτείνει:

τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%, κάτι που θα κοστίσει 800 εκατ. ευρώ,
τη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 29%, ένα πραγματικά υψηλό ποσοστό, στο 24% και σε δεύτερο χρόνο στο 20%, με κόστος 1,1 δισ. ευρώ,
τη μείωση φόρου μερισμάτων από το 15% στο 5%, κόστος 140 εκατ. ευρώ,
τη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 24% στο 22% και από 13% στο 11%, κόστος 1,1 δις ευρώ,
τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα φυσικά πρόσωπα με εισαγωγικό συντελεστή το 9%, με εκτιμώμενο κόστος 830 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Χουλιαράκη, το ποσό αυτό φθάνει τα 4 δισ. ευρώ κι όπως ανέφερε ο υπουργός, την επισκόπηση δαπανών που θέλει να κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, την έχει ήδη ξεκινήσει η κυβέρνηση, έχοντας εντοπίσει την δεξαμενή, από την οποία κανείς θα μπορούσε να αντλήσει εξοικονόμηση για να προχωρήσει είτε σε ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογισμού, είτε μείωση των φόρων.

«Αν δεν θέλει κάποιος να πάει στην καρδιά του κοινωνικού κράτους, δηλαδή φάρμακα, αναλώσιμα υλικά στα νοσοκομεία, καύσιμα, θέρμανση στα σχολεία, υλικό στα σχολεία, μισθούς και συντάξεις, η δεξαμενή, από την οποία θα μπορούσε κανείς να αντλήσει εξοικονόμηση, είναι της τάξης των 6 δισ. ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά και αποφάνθηκε ότι η ΝΔ, λοιπόν, λέει ότι θα κόψει το 66%, δηλαδή τα δύο τρίτα της εκατό από το σύνολο των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών.

«Είναι απολύτως αναξιόπιστο και δεν μπορεί να γίνει και γι’ αυτό θα υποχρεωθεί είτε να λεηλατήσει το κοινωνικό κράτος, είτε να μειώσει μισθούς και συντάξεις. Το χειρότερο, όμως, είναι να πάρει το ρίσκο να αφήσει τη χώρα με μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά, αντίστοιχη με τις τρύπες – που είχε συνηθίσει να αφήνει τα δημόσια οικονομικά μέχρι το 2010 και να ρίχνει τη χώρα στην κρίση που την έχει δείξει τώρα», ανέφερε συμπερασματικά ο Γιώργος Χουλιαράκης.

Επιπροσθέτως, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε πως η Ν.Δ., λίγο πολύ, προσπαθεί να κάνει μερικές από τις ιδέες που εμείς εφαρμόζουμε ήδη. «Δηλαδή επισκόπηση πρωτογενών δαπανών, που το κάνουμε ήδη, μείωση στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, που το διεκδικούμε από τότε που ήμασταν στην αντιπολίτευση όταν τα δικά τους πλεονάσματα ήταν στο 4,5%» διευκρίνισε, π��οσθέτοντας πως το πρόβλημα είναι ότι «δεν ξέρει την σειρά».

«Τα βάζει σε λάθος σειρά και βάζοντας τα σε λάθος σειρά, φέρνοντας πρώτα την μείωση της φορολογίας και μάλιστα, τόσο μεγάλη μείωση της φορολογίας, ρίχνει την χώρα σε περιπέτεια ή ρίχνει την οικονομία σε μια νέα ύφεση με μεγάλη κοινωνική ανισότητα και αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε» κατέληξε ο Γιώργος Χουλιαράκης.

Παίρνοντας τον λόγο ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Κωστής Χατζηδάκης, είπε ότι οι προτάσεις του κόμματός του, για την μείωση των φόρων και των δαπανών, είναι σε δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση έχουμε μια ισόποση μείωση φόρων και δαπανών 1,5 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 2 δισ. ευρώ τη διετία.

Προσέθεσε δε, ότι τα υπόλοιπα που είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και το ότι ανεβάζει το κόστος στα 4,5 δισ. ευρώ, έχει να κάνει την διαπραγμάτευση αυτής της κυβέρνησης για την μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων στο 2%, για να δημιουργηθεί παραπάνω χώρος. «Αυτό το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω σε ποια χώρα ζείτε. Δεν το έχετε ακούσει; Γιατί εκπλήσσεστε;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, και κατέληξε ότι η ΝΔ θα εφαρμόσει τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, που εφαρμόστηκαν, στην Ιρλανδία και στην Κύπρο, που ήταν σε μνημόνιο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης