Skip to main content

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2581%25CF%2583%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25BF%25CF%2585Γράφει η δικηγόρος και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτριαΆννα Κορσάνου(korsanou.gr)Οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία ταλανίζονται από τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες αφορούν πιο συγκεκριμένα σε βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, την Φορολογική Διοίκηση, τους…ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.Μέχρι πρότινος, μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστούν οι εν λόγω οφειλές, οι οποίες σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τους οδηγούσαν σε συνεχείς προσαυξήσεις, αποτελούσε η ένταξη σε κάποια ρύθμιση με τον αντίστοιχο Οργανισμό. Η σημαντικότερη διέξοδος στο πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών προς το Δημόσιο συνίσταντο στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σύμφωνα με αυτή, η βεβαιωμένη οφειλή κατανέμεται σε 100 δόσεις, προκειμένου ο οφειλέτης να δύναται να αντεπεξέλθει στην αποπληρωμή της. Ωστόσο, δεν πληρούν όλοι οι οφειλέτες τις προϋποθέσεις προκειμένου ν ενταχθούν στο πρόγραμμα 100 δόσεων, ενώ παράλληλα, η ρύθμιση χάνεται εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει έστω και μία δόση.
Ωστόσο, η τροποποίηση που επήλθε στο νόμο 3869/2010 σχετικά με τη “Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων”,με τον όλως πρόσφατο νόμο 4336/2015, διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής του. Έτσι, μέσω των ευεργετικών διατάξεων του νόμου 3869/2010, μπορούν ρυθμιστούν οι οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο, τη Φορολ��γική Διοίκηση, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, και σαφώς να επιτευχθεί διαγραφή σημαντικού μέρους αυτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του νόμου 3869/2010.Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, προκειμένου να περιληφθούν στη ρύθμιση και τη διαγραφή χρεών μέσω του νόμου Κατσέλη, οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι οι εξής :Οι οφειλές αυτές δεν επιτρέπεται:- να αποτελούν το σύνολο των οφειλών του φυσικού προσώπου αλλά πρέπει να συντρέχουν με οφειλές προς ιδιώτες πιστωτές.- να προέρχονται από αδίκημα που οφείλεται σε δόλο, βαριά αμέλεια, χρηματικές ποινές ή διοικητικά πρόστιμα, υποχρεώσεις διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου. – να έχουν δημιουργηθεί ή βεβαιωθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την υποβολή αίτησης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3869/2010.Οφειλή που δεν έχει περιληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης οφειλών.Κατ επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλές που, κατά την ημερομηνία αίτησης για την υπαγωγή στη διαδικασία, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ.Στη τελευταία περίπτωση (εάν δηλαδή η οφειλή βρίσκεται ήδη σε ρύθμιση ρύθμιση/διακανονισμό), με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης επιλέγει την υπαγωγή των οφειλών του στις διατάξεις του Ν.3869/2010 και δεν είναι δυνατή η παράλληλη τήρηση άλλου θεσμικού πλαισίου ρύθμισης.Προς το σκοπό της συμμόρφωσης προς τις επιταγές του νέου νόμου, οι υπηρεσίες των Δημοσίων Οργανισμών και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος.Είναι, λοιπόν, μεγάλης σημασίας η εν λόγω τροποποίηση, καθώς δίνει τη δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που, πέραν των οφειλών προς ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα, έχουν και οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να ρυθμίσουν αποτελεσματικά τις οφειλές τους καθώς και να διαγράψουν μέρος αυτών, δυνατότητα που έως πρότινος δεν τους χορηγούνταν.Η δυνατότητα αυτή δόθηκε από τις αρχές του έτους του 2016 και είναι ιδιαιτέρ��ς ευεργετική για τους οφειλέτες. Όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία καθώς πρέπει να ακολουθηθεί όλη η διαδικασία της σύνταξης και υποβολής της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και της συζήτησης της υπόθεσης ενώπιων του ακροατηρίου. Ακόμα και για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο μπορούν να κάνουν συμπληρωματική αίτηση και να συμπεριλάβουν στην αίτηση τους και τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης